Portal de serveis personalitzats de Renda 2014

 • Des del Portal de serveis personalitzats de Renda els 2014 el contribuent tindrà accés als serveis de Renda que en aquell moment estiguin habilitats, a més dels enllaços a tràmits i consultes de l'esmentat exercici.

  Requereix identificació mitjançant certificat electrònic o DNIi o Cl@ve PIN.

  selector accés portal serveis personalitzats de Renda 2014

  A la següent pàgina, en el desplegable seleccioni el 2014.

  Desplegable selecció exercici 2014

  Una vegada accedeixi a l'expedient, disposarà de la següent informació:

  • L'estat de tramitació de la declaració.
  • Els serveis disponibles, entre ells la consulta de dades fiscals o dades censals.
  • La història de l'expedient on han quedat gravats tots els estats de l'expedient, podent obtenir una còpia de la declaració presentada des de l'enllaç "Enregistrament de la declaració".

  Detall de l'expedient Renda 2014

  Si necessita presentar una declaració de 2014 haurà d'utilitzar el programa PADRE de Renda el 2014.

  Enllaços d'interès:

  El 2014 rendeix portal serveis personalitzats
 • rendeix irpf 2014 manuals ajuda tècnica informàtica
  Manuals d'ajuda tècnica Renda 2014