Com presentar la declaració de l'Impost sobre Patrimoni 2018 mitjançant col·laboració social

 • Els col·laboradors socials adherits al conveni corresponent podran presentar la declaració de Patrimoni de 2018 de tercers a través de l'opció "Servei tramitació de declaració de Patrimoni per a col·laboradors".

  Per presentar el model 714 corresponent a l'exercici 2018 cal accedir a la Seu electrònica, "Tràmits destacats", Presentar i consultar declaracions, "Model 714.Impost sobre Patrimoni.Declaració i document d'ingrés".

  Identifiqui's amb el seu certificat electrònic de col·laborador social.Si no està donat d'alta com a col·laborador o apareix algun error, consulti la informació relacionada amb la Colaboración social.

  presentar imposat Patrimoni col·laboradors socials tercers 714 2018
 • En una primera finestra haurà d'indicar el DNI o NIE del contribuent.Després premi "Acceptar" i el sistema li sol·licitarà el número de referència del titular si desitja incorporar les dades fiscals del declarant directament als diferents apartats de la declaració.

  NIF del titular

  Patrimoni web col·laboradors i referència

  En el cas que no sigui possible l'obtenció de la referència a causa de les condicions particulars del declarant, premi el botó "Cancelar"De la finestra "Validar autorització" per emplenar el model 714 de zero, sense incorporació automàtica de dades fiscals.

  Patrimoni WEB col·laboradors sense referència

  La pàgina inicial serà la de dades identificatives i l'idioma de la declaració.Modifiqui'ls si fos necessari i premi "Acceptar".Recordi que si es reconeix una sessió anterior de Patrimoni WEB es permet recuperar la declaració o començar-ne una de nova.

  recuperar sessió o nova declaració en Patrimoni WEB

  Idioma i dades identificatives

  Una vegada al formulari web podrà emplenar la declaració navegant entre les diferents pàgines que la componen o des del botó "Apartats" per accedir a les diferents seccions.

  Complimentar i menú encaix

  Finalitzat l'emplenament, verifiqui el resultat a l'última pàgina.el Document d'ingrés.En el cas que el resultat sigui un ingrés, en l'apartat "Tipus de declaració" podrà escollir la forma de pagament.

  La domiciliació bancària estarà disponible si la declaració es presenta entre el dia 2 d'abril i el 26 de juny de 2019 . Les altres opcions disponibles seran el pagament mitjançant NRC o altres formes de pagament com el reconeixement de deute.

  presentació amb NRC

  Si la declaració queda presentada correctament es tornarà una pàgina amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i el codi segur de verificació assignat.A més es mostrarà un PDF que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la declaració presentada.

  Enllaços d'interès:

  presentar imposat Patrimoni col·laboradors socials tercers 714 2018
 • Funcionament maneig patrimoni WEB 2018
  Funcionament i maneig de Patrimoni WEB