Com presentar la declaració de l'Impost sobre Patrimoni 2018 mitjançant col·laboració social

 • Els col·laboradors socials adherits al conveni corresponent podran presentar la declaració de Patrimoni de 2016 de tercers a través de l'opció "Servei tramitació de declaració de Patrimoni per a col·laboradors".

  Per a la presentació d'una declaració de Patrimoni corresponent a l'exercici 2016 ha d'accedir a la relació de tràmits del model 714 a la Seu Electrònica i a l'apartat "Exercicis anteriors".L'accés requereix certificat electrònic, DNIi, Cl@ve PIN o referència de Renda.

  En una primera finestra haurà d'indicar el DNI o NIE del contribuent.Després premi "Acceptar" per passar a l'emplenament complet de la declaració.

  Dades identificatius declaració patrimoni 2016

  Una vegada al formulari web podrà emplenar la declaració navegant entre les diferents pàgines que la componen o des del botó "Apartats" per accedir a les diferents seccions.

  Finalitzat l'emplenament, verifiqui el resultat a l'última pàgina.el Document d'ingrés.En el cas que el resultat sigui un ingrés, en l'apartat "Tipus de declaració" podrà escollir la forma de pagament.

  La domiciliació bancària no està disponible una vegada finalitzat el termini voluntari de presentació.Per tant haurà de realitzar l'ingrés mitjançant NRC o seleccionar altres formes de pagament com el reconeixement de deute.Tingui en compte que el pagament mitjançant la passarel·la de pagament només estarà disponible en el cas que hagi accedit amb certificat, DNIe o Cl@ve PIN.En cas contrari, haurà de contactar amb la seva entitat bancària per facilitar-los les dades de l'autoliquidació i generar el corresponent NRC, que ha d'incorporar en el camp "Número de Referència NRC".

  Si la declaració queda presentada correctament es tornarà una pàgina amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i el codi segur de verificació assignat.A més es mostrarà un PDF que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la declaració presentada.

  Enllaços d'interès:

  presentar imposat Patrimoni col·laboradors socials tercers 714 2018
 • Funcionament maneig patrimoni WEB 2018
  Funcionament i maneig de Patrimoni WEB