Com presentar la declaració de l'Impost de Patrimoni

 • Per presentar el model 714 corresponent a l'exercici 2018 cal accedir a la Seu electrònica, per exemple des de "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions",Model 714.Impost sobre Patrimoni.Declaració i document d'ingrés".

  Triï l'opció "Servei tramitació de declaració de Patrimoni".

  Tràmits patrimoni

  Per accedir al formulari pot identificar-se amb certificat electrònic, DNIi, Cl@ve PIN o amb referència.

  Si es tracta del primer accés, la pàgina inicial serà la de dades identificatives i l'idioma de la declaració.Modifiqui'ls si fos necessari i premi "Acceptar".

  pantalla dades identificatives

  Si ja ha estat treballant amb el formulari, el sistema ho detecta i li permet seguir amb aquesta declaració o iniciar-ne una de nova.

  Declaració detectada

  Una vegada al formulari web podrà emplenar la declaració navegant entre les diferents pàgines que la componen o des del botó "Apartats" per accedir a les diferents seccions.

  Finalitzat l'emplenament, verifiqui el resultat a l'última pàgina, el Document d'ingrés.En el cas que el resultat sigui un ingrés, en l'apartat "Tipus de declaració" podrà escollir la forma de pagament.

  La domiciliació bancària estarà disponible si la declaració es presenta entre el dia 2 d'abril i el 26 de juny de 2019 tant si accedeix amb referència com amb Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNIe.

  domiciliació

  Si opta pel pagament mitjançant NRC o altres formes de pagament com el reconeixement de deute ha de tenir en compte que no podrà obtenir el NRC des de la passarel·la de pagament si s'ha identificat amb referència.De la mateixa manera, si es genera clau de liquidació per haver triat altres alternatives de pagament, haurà de tramitar el deute en aquell mateix moment si ha accedit amb referència.

  presentació amb NRC

  Una vegada que hagi finalitzat l'emplenament de la declaració, des de l'encaix superior pot comprovar si la declaració és correcta, prement el botó "Validar".Si no existeixen errors que impedeixin la presentació, faci clic en "Firmar i Enviar".

  validar declaració

  Firmar i enviar declaració Patrimoni

  Apareixerà un avís abans de la finestra de presentació advertint de la possibilitat de revisar les dades.Premi "Continuar".

  Avís per continuar amb la presentació

  A la següent finestra, marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Finestra així que

  Quan la seva declaració hagi estat presentada podrà veure el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i el codi segur de verificació assignat.A més es mostrarà un PDF que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la declaració presentada.

  Justificant presentació patrimoni

  Enllaços d'interès:

  Patrimoni 2018 714
 • referència expedient RENDA 2017
  Com obtenir la referència del seu expedient de Renda mitjançant el servei RENØ
 • Funcionament maneig patrimoni WEB 2018
  Funcionament i maneig de Patrimoni WEB