Com presentar la declaració de l'Impost sobre Patrimoni 2018 mitjançant apoderament

 • Per presentar el model 714 accedeixi a la Seu electrònica des de "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions",Model 714.Impost sobre Patrimoni.Declaració i document d'ingrés".

  Triï l'opció "Servei tramitació de declaració de Patrimoni amb apoderament".Per accedir al formulari hauran de tenir registrat l'apoderament específic del model 714, el 714P, o els apoderaments generals corresponents.Pot consultar el llistat d'apoderaments des de l'opció "Relació de tràmits habilitats per a l'apoderament" disponible a la secció "Registre d'apoderaments" de "Col·laboradors".Li facilitem l'enllaç al final d'aquesta ajuda en "Enlaces de interés".

  Servei tramitació amb apoderament

  Pot identificar-se amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN apoderat pel titular de la declaració.

  En una primera finestra haurà d'indicar el DNI o NIE del contribuent.Després premi "Acceptar"

  Identificació titular

  Si es tracta del primer accés, la primera pàgina serà la de dades identificatives i l'idioma de la declaració.Modifiqui'ls si fos necessari i premi "Acceptar".

  Idioma i dades identificatives

  Si ja ha estat treballant amb el formulari, el sistema ho detecta i li permet seguir amb aquesta declaració o iniciar-ne una de nova.

  Declaració detectada o nova declaració

  Una vegada al formulari web podrà emplenar la declaració navegant entre les diferents pàgines que la componen o des del botó "Apartats" per accedir a les diferents seccions.Pot "Guardar" la declaració per recuperar-la més endavant en una nova sessió punsando "Continuar" a la finestra inicial.També és possible exportar la declaració en un fitxer amb format BOE amb el nom NIF i l'extensió 714.

  Encaix superior

  Finalitzat l'emplenament, verifiqui el resultat a l'última pàgina, el Document d'ingrés.En el cas que el resultat sigui un ingrés, en l'apartat "Tipus de declaració" podrà escollir la forma de pagament.

  La domiciliació bancària estarà disponible si la declaració es presenta entre el dia 2 d'abril i el 26 de juny de 2019 i si accedeix Cl@ve PIN, certificat electrònic o DNIe.

  Domiciliación

  Si opta pel pagament mitjançant NRC o altres formes de pagament com el reconeixement de deute, ha de tenir en compte que per obtenir el NRC des del botó "Realitzar pagament (obtenir NRC)", utilitzant el compte del contribuent, ha de fer rebut un apoderament per tramitar el pagament dels seus apoderats en el tràmit PAGOAPODECCC.

  Presentació amb NRC

  Si la declaració queda presentada correctament es tornarà una pàgina amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i el codi segur de verificació assignat.A més es mostrarà un PDF que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la declaració presentada.

  Enllaços d'interès:

  Presentar Imposat Patrimoni 2018 apoderament
 • Registro apoderament catàleg tràmits
  Registre d'apoderaments i catàleg de tràmits
 • Funcionament maneig patrimoni WEB 2018
  Funcionament i maneig de Patrimoni WEB