Presentació en paper del model 115 (predeclaració)

 • Per accedir a la presentació corresponent a l'exercici 2019 entri en "Seu Electrònica", "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions",Model 115.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans"I premi  "Formulari del model 115 per a la seva presentació (predeclaració).Exercici 2017 i següents"de l'apartat "Predeclaració".

  Enllaç als tràmits del model 115 de presentació en paper

  Complimenti els diversos apartat de la declaració.A la part inferior disposa d'un encaix amb diverses opcions.El botó "Exportar" li permet obtenir les dades de la declaració en un fitxer amb format BOE, sempre que no contingui errors, el fitxer tindrà per nom el NIF del declarant, exercici i període amb l'extensió .115.Si desitja importar aquest fitxer generat amb el formulari o amb un programa aliè a la AEAT faci clic en "Importar".

  Botons Importar i Exportar amb format BOEFitxer a exportar i guardar

  Si el fitxer està confeccionat amb un programa aliè ha d'estar construït en text pla (.txt) sense cap tipus de format i ha d'adequar-se al disseny lògic del model en vigor.En pot trobar el disseny de registre del model 115 per a la presentació electrònica i la resta de requisits en l'apartat "Informació i ajuda" del model 115, també pot consultar-ho per a dubtes sobre emplenament.

  Informació i ajuda per a emplenament i instruccions

  Seleccioni el tipus de declaració segons el resultat.Si es tracta d'un resultat positiu marqui "A ingressar".Indiqui el codi IBAN del compte bancari;en cas que sol·liciti l'ajornament del pagament o el realitzi en metàl·lic aquesta dada no és obligatòria.

  Liquidació positiva a ingressar

  Si el resultat no és un ingrés, marqui "Negativa" de l'apartat "Resultat zero/Sin activitat".

  Liquidació negativa

  Abans d'obtenir el PDF validi l'emplenament prement el botó "Validar declaració".Els avisos no li impedeixen de presentar la declaració i són només perquè els revisi, però si apareixen errors haurà de corregir-los.En aquest cas, premi el botó "Anar a l'Error" i el situarà a la casella que ha de verificar.

  Validar declaració

  Finalment, premi "Generar predeclaració".

  Generar predeclaració

  Llegeixi els avisos per a la presentació del model 115.Haurà d'obtenir el document PDF validat i imprimir-lo, escriure el NIF al document d'ingrés o devolució i firmar-lo manualment.Posteriorment segueixi el procediment descrit en les instruccions en funció del tipus de declaració que es tracti en el seu cas.

  Per obtenir el document PDF validat, premi el bótón "Continuar".

  Avisos i continuar

  Li recordem que en la presentació en paper el número de justificant comença per 116 al document en PDF per presentar en l'entitat bancària o l'Administració.Pot imprimir-lo en aquell moment o guardar-lo prement:"click aquí per descarregar el pdf" a la part inferior.

  Document en PDF de la declaració

  115, paper, predeclaracion
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda