Presentació electrònica del model 115

 • Per accedir a la presentació corresponent a l'exercici 2019 entri en "Seu Electrònica", "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions",Model 115.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans"I premi "Presentació.Exercici 2017 i següents".

  Accés a la presentació electrònica del model 115

  Identifiqui's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques).El sistema li mostrarà les opcions d'identificació en cas de disposar de certificat electrònic o el portarà directament a la identificació amb Cl@ve PIN si no existeix certificat electrònic.

  Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  Tipus d'accés

  Al peu del formulari es troba l'encaix amb les funcions per mostrar o ocultar informació sobre errors o avisos d'emplenament, validar la declaració, importar o exportar fitxers i firmar i enviar la declaració.

  Imatge de l'encaix del model 115

  Empleni les dades identificatives del declarant i indiqui el període de la declaració.A continuació, introdueixi les dades econòmiques.

  Imatge del formulari model 115

  Seleccioni el tipus de declaració.Si el resultat és a ingressar i no domicilia l'ingrés haurà d'obtenir primer el NRC i després presentar l'autoliquidació.El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com a justificant del pagament.Des del mateix formulari pot connectar amb la passarel·la de pagament per generar automàticament un NRC amb les dades que conté la declaració.Des de l'enllaç "Realitzar pagament (obtenir NRC)" enllaçarà amb la passarel·la de pagaments per generar el pagament amb les dades que s'han consignat al formulari.

  Imatge del tipus de declaració a ingressar

  També és possible exportar la declaració amb el format del disseny lògic publicat i extensió .115 des de la icona corresponent, sempre que no contingui errors.

  Imatge de validar la declaració

  Imatge de l'exportació de la declaració

  Des d'"Importar" podrà recuperar la declaració .115 exportada.Tingui en compte que des d'aquesta opció, si existeixen dades indicades al formulari, aquests es perdran en importar-se el fitxer .115.

  Imatge del botó importar

  Abans de presentar la declaració comprovi si té avisos o errors des del botó "Validar declaració".En la part superior li apareixerà la pestanya "Errors" amb els avisos o errors detectats.Recordi que els avisos ofereixen informació rellevant que és convenient revisar però no impedeixen la presentació de la declaració.En cas que la declaració contingui errors, aquests han de ser corregits.

  Si no existeixen errors, pot realitzar la presentació de la declaració.

  Imatge de validar declaració

  Si no existeixen errors, presenti la declaració des del botó "Firmar i Enviar";finalment apareixerà una finestra amb la informació de la declaració codificada i les dades del presentador i el declarant.Marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per finalitzar la presentació.

  Imatge de firmar i enviar

  Si tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Justificant de presentació realitzada amb èxit i opció de tramitar deute si procedeix

  En els casos en els quals hi hagi reconeixement de deute, al full resposta de presentació realitzada amb èxit, es mostrarà un enllaç per realitzar la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació.Premi "Tramitar deute".A continuació apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i de la clau de liquidació.Haurà de triar entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.

 • Model 115.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans.Informació continguda a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda