Presentació del model 115 utilitzant dades de declaracions anteriors

 • Per accedir a la presentació corresponent a l'exercici 2019 entri en "Seu Electrònica", "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions",Model 115.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans"I premi "Presentació declaracions exercici 2017 i següents" de l'apartat "Presentacions utilitzant dades de declaracions presentades prèviament i de períodes anteriors"

  Imatge presentació de declaracions recuperant dades anteriors

  Identifiqui's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques).El sistema li mostrarà les opcions d'identificació en cas de disposar de certificat electrònic o el portarà directament a la identificació amb Cl@ve PIN si no existeix certificat electrònic.

  Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  Emplenar dades i seleccionar períodes de recuperació i prémer recuperar declaració

  Si hi ha diverses declaracions per al mateix NIF, període i exercici, es mostraran totes amb el seu CSV i data de presentació perquè seleccioni la que vol incorporar.Marqui la que correspongui i premi "Incorporar declaració seleccionada".

  A continuació es mostrarà el formulari ja emplenat amb les dades de la declaració anterior, tret dels referents al tipus de declaració:ingrés, domiciliació, reconeixement de deute, etc. Deure tenir en compte que les dades copiades de declaracions anteriors no han necessàriament de coincidir amb els del període que es presentarà o amb els de liquidacions que hagi realitzat l'Administració, per la qual cosa si fos necessari, podrà modificar els mateixos abans de la presentació.

  En el cas que no existeixi una declaració presentada electrònicament o una predeclaració confirmada per al mateix NIF, període i exercici indicat es mostrarà el següent missatge d'avís.

  Missatge d'avís si no existeixen dades recuperables

  Empleni després la resta de dades de la liquidació.Si té dubtes en l'emplenament consulti l'apartat "Informació i Ajuda" del model.

  Una vegada comprovat el resultat de la mateixa, seleccioni el tipus de declaració.

  Seleccionar tipus de declaració

  Finalment, si tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Justificant de presentació i opció de tramitar deutes

  En els casos en els quals hi hagi reconeixement de deute, al full resposta de presentació realitzada amb èxit, es mostrarà un enllaç per realitzar la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació.Premi "Tramitar deute".

  A continuació apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i de la clau de liquidació.Haurà de triar entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.

  115,datos,anteriores,recuperar
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda