Presentació electrònica del model 111

 • Per accedir a la presentació electrònica,  polsa "Presentació. Exercici 2017 i següents". Identifica't amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques). Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  A continuació, a la finestra emergent, cal seleccionar "Presentador Empreses" o "Presentador Administració Pública, segons el tipus de presentador, i prémer "Acceptar"

  Selector

  Emplena les dades identificatives i la resta dels apartats de la declaració, tenint en compte que, els marcatges amb asterisc, són d'emplenament obligatori.

  Al final del formulari estan disponibles, entre d'altres, les opcions "Importar" i "Exportar". En prémer "Exportar", s'obtindrà un fitxer amb format BOE que es guarda per defecte a la carpeta que tingui com predeterminada el navegador. No obstant això, també es pot seleccionar el directori on guardar el fitxer. És aconsellable guardar-lo al disc local, dins de la carpeta "AEAT". El nom de fitxer està format pel  NIF del declarant, l'exercici, el període i per l'extensió .111.

  Prem "Importar" en cas de voler importar un fitxer generat amb el formulari o amb un programa aliè a la AEAT. Cal tenir en compte que aquest fitxer ha d'estar construït en text pla (.txt), sense cap tipus de format i que ha d'adequar-se al disseny lògic del model en vigor.

  En importar un fitxer totes les caselles estan desbloquejades, per tant, es poden modificar les dades importades de qualsevol camp.

  Importar dades de fitxer

  Selecciona el tipus de declaració, segons es tracti d'un resultat positiu o zero/Sin activitat. Si el resultat és a ingressar i no es domicilia el pagament, serà necessari obtenir primer el NRC i després presentar l'autoliquidació.El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com a justificant del pagament. Des del mateix formulari, al botó "Realitzar pagament (obtenir NRC)" podràs connectar amb la passarel·la de pagament per generar automàticament un NRC amb les dades que conté la declaració. Si ja tens un NRC facilitat per la teva entitat bancària el podràs incloure a la casella "Número de Referència NRC".

  Si domicilies el pagament, marca la casella "Domiciliació de l'import a ingressar" i introdueix els dígits del compte IBAN.

  Si optes per alguns dels tipus de reconeixement de deute, després de presentar la declaració, hauràs de tramitar el deute des del botó "Tramitar deute" o des del tràmit específic "Pagar, ajornar i consultar deutes".

  Resultat

  Abans de presentar la declaració, es recomana validar l'emplenament prement el botó "Validar declaració". Els avisos no impedeixen de presentar la declaració encara que és convenient revisar-los. Però si apareixen errors, serà necessari corregir-los. Mitjançant el botó "Anar a l'Error", podràs accedir directament a la casella que s'ha de verificar.

  Validar declaració per comprovar avisos o errors

  Fes clic en "Firmar i Enviar";finalment apareixerà una finestra amb la informació de la declaració codificada i les dades del presentador i el declarant.Marca la casella "Així que" i prem "Firmar i Enviar" per finalitzar la presentació.

  Firmar i enviar

  Així que

  Finalment, si tot és correcte, es generarà el full de resposta amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en els quals hi hagi reconeixement de deute, al full resposta de presentació realitzada amb èxit, es mostrarà un enllaç per realitzar la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació.Prem "Tramitar deute".

  A continuació, apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i de la clau de liquidació.Hauràs d'escollir entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.

  Resposta correcta.Presentació realitzada amb èxit

  111 presentar presentació electrònica telemàtica
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda