Presentació electrònica del model 583

 • La presentació del formulari 583 s'efectuarà amb caràcter obligatori a través d'internet.El presentador de la declaració haurà de disposar d'un certificat electrònic vàlid (del declarant o d'una entitat autoritzada per a la presentació de declaracions en representació de terceres persones).

  Per a la presentació de la declaració entri en Seu Electrònica, faci clic en "Impostos i taxes" de la secció "tots els tràmits", al llistat polsi "Impostos mediambientals" i entri en "Model 583/588.Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació"

  Per accedir al formulari, polsi l'enllaç "Presentació d'autoliquidación.Modelo 583".

  Presentació

  En primer lloc, seleccioni el tipus d'autoliquidació i de desglossament entre les opcions disponibles.Després, faci clic en "Continuar".Si té dubtes respecte a l'emplenament de la declaració disposa de l'enllaç d'ajuda "BOE del 30 d'abril de 2013" que apareix al requadre "Avisos" a la capçalera.Si selecciona un desglossament amb importació de fitxer en l'apartat "Avisos" trobarà un enllaç al disseny de registre del fitxer.

  BOE

  A continuació, empleni les dades sol·licitades en la declaració.Recordi que els imports s'emplenaran en euros i amb dos decimals separats per coma.

  Una vegada introduïdes totes les dades, premi el botó "Enviar presentació" i després "Firmar i Enviar".En una nova finestra es mostraran les dades del presentador i en quadre la informació codificada que s'envia.Marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per finalitzar la presentació.

  així que en modelo 583

  Si la declaració és acceptada, la AEAT li tornarà en pantalla un resum de la sol·licitud validat amb un codi segur de verificació de 16 caràcters la numeració dels quals comença pel número de l'exercici més el número del model, 583 (per exemple, 2019583XXXXXXXXX).Aquest número apareix al full de resposta d'una presentació electrònica realitzada correctament juntament amb la data de la presentació i el Codi Segur de Verificació.Si ha marcat en "Tipus Autoliquidació" domiciliació del pagament al full de respostes apareixerà un NRC que, no actua com tal (és a dir, no existeix un càrrec automàtic) simula un número de justificant.

  Enllaços d'interès:

  583,presentación,electronica,producción,energía,eléctrica
 • col·laboradors
  Col·laboració social en la presentació de declaracions
 • Obtingui el seu certificat electrònic
 • Model 583.Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació i pagaments fraccionats.
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda