Presentació d'autoliquidació complementària del model 583

 • Si desitja presentar una autoliquidació complementària del model 583, disposa d'un enllaç específic a la pàgina de tràmits del model 583 a la Seu Electrònica.Accedeixi a "Impostos i taxes" de la secció central "tots els tràmits", localitzi "Impostos mediambientals" i faci clic en "Model 583/588.Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació"

  enllaç al tràmit de presentació complementària

  Per presentar una declaració complementària en primer lloc té localitzar la declaració original la que complementarà.És obligatori consignar el NIF del contribuent per efectuar la recerca.No obstant això, per delimitar els resultats pot indicar l'exercici, el període i el tipus de declaració (ordinària, complementària o complementada).

  buscar declaració

  A la taula es mostraran la declaracions localitzades;per accedir a la presentació de la declaració complementària ha de polsar sobre l'enllaç de la columna "Data Presentació".

  accedir a la presentació

  Li recomanem que consulti l'avís en el qual s'informa dels casos en els quals és procedent la presentació d'un declaració complementària.A continuació seleccioni el tipus d'autoliquidació complementària, en funció del seu resultat i de la forma de pagament, i faci clic en "Continuar".

  tipus de declaració complementària

  Es mostrarà el formulari amb les dades de la declaració original ja carregades i només haurà de consignar les dades relatives al pagament, si procedeix i els de la declaració complementària.Recordi que els imports s'emplenaran en euros i amb dos decimals separats per coma.Faci clic en "Enviar Presentació" per finalitzar la presentació.

  Enllaços d'interès:

  presentar,declaración,autoliquidación,complementaria
 • Obtingui el seu certificat electrònic
 • Model 583.Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació i pagaments fraccionats.Informació continguda a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda