Consulta d'autoliquidacions del model 583

 • Si desitja consultar una autoliquidació del model 583, utilitzi l'enllaç "Consulta d'autoliquidaciones.Modelo 583" disponible a la pàgina de tràmits del model a la Seu Electrònica:

  583,consulta,copia
 • Model 583.Impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.Autoliquidació i pagaments fraccionats.
 • enllaç al tràmit de consulta del model 583

  Aquesta consulta admet identificar-se'n tant amb certificat electrònic i DNIi com amb el sistema Cl@ve PIN.

  Per localitzar l'autoliquidació obligatòriament ha d'indicar el NIF del contribuent encara que també pot filtrar els resultats per exercici, tipus d'autoliquidació i tipus de declaració.

  recerca per criteris de declaració

  Es mostrarà un llistat amb totes les autoliquidacions i podrà accedir a la declaració en qüestió des de l'enllaç corresponent de la columna "Data Presentació".

  accés a la consulta de la declaració detall de la consulta del model 583

  En el detall de la consulta podrà comprovar la declaració presentada, si existeixen errors i el seu estat.En funció del tipus i estat de la declaració disposarà d'un enllaç per presentar una declaració complementària, a més d'una opció per tornar a la relació de declaracions.

  Enllaços d'interès:

  583,consulta,copia
 • Obtingui el seu certificat electrònic
 • Ajuda tècnica - Cl@ve