Presentació del model 340 mitjançant el programa d'ajuda amb formulari

 • Per a l'assegurar el correcte funcionament del programa d'ajuda amb formulari del model 340 li aconsellem que segueixi les indicacions que es descriuen en el següent enllaç:

  presentación,electrónica,telemática,internet,340,firmar,"presentar,la,declaración,del,modelo,340","presentación,del,modelo,340","presentación,telemática,del,modelo,340","presentación,electrónica,del,modelo,340","presentación,del,340"
 • Requisits tècnics per al correcte funcionament del programa amb formulari del model 340
 • Pot accedir directament al formulari des de la pàgina de tràmits del model 340 de la Seu Electrònica, accedint a "Programa d'Ajuda per a l'emplenament i presentació del model 340" de l'exercici corresponent.

  presentación,electrónica,telemática,internet,340,firmar,"presentar,la,declaración,del,modelo,340","presentación,del,modelo,340","presentación,telemática,del,modelo,340","presentación,electrónica,del,modelo,340","presentación,del,340"
 • Accés a programa d'ajuda del model 340

  És necessari tenir la Màquina Virtual Java correctament instal·lada al seu equip i permetre l'execució de miniaplicacions de l'AEAT.Per aquesta raó, el navegador totalment compatible amb aquesta via de presentació és Internet Explorer ja que tant Mozilla Firefox com Google Chrome estan deixant de suportar els plugins de Java necessaris.

  Li facilitem l'enllaç a la pàgina de Java:

  presentación,electrónica,telemática,internet,340,firmar,"presentar,la,declaración,del,modelo,340","presentación,del,modelo,340","presentación,telemática,del,modelo,340","presentación,electrónica,del,modelo,340","presentación,del,340"
 • Enllaç a la pàgina oficial de baixada de JavaNova finestra
 • Premi "Archivo", "Llegir declaració" i elegeixi el fitxer d'importació o empleni de forma manual les dades pertinents.

  Premi en Arxiu, llegir declaració

  Una vegada llegit el fitxer o complimentada la declaració manualment, entri al menú "Arxiu", "Recalcular Declaració" per obtenir el resultat total de la declaració.

  Recalcular declaració

  A continuació, validi el contingut de la declaració des del menú "Arxiu", "Guardar Declaració".Si existeixen errors apareixerà un llistat en la part superior de la pantalla en un requadre amb el fons groc.Llegeixi el missatge d'error i faci clic en la paraula "Anar" al final de cada explicació perquè el cursor se situï a la casella que necessita corregir o complimentar correctament.

  Guardar declaració

  Emergirà un missatge que li indica la ubicació i el nom de fitxer que s'ha generat.

  Guardar

  Perquè sigui possible realitzar la presentació la declaració, el contingut de la mateixa ha de ser correcte.Quan corregeixi els errors indicats, repeteixi el procés ("Recalcular Declaració" i "Guardar Declaració") fins que a la pantalla "Consulta" la validació de tots els registres del llistat sigui correcta i no apareguin errors detectats en la part superior de la pantalla.

  Una vegada validat el contingut de la declaració correctament pot realitzar la lectura automàtica del fitxer per a la seva presentació electrònica des de l'opció "Firmar i enviar declaració" del menú "Arxiu" a la cantonada superior dreta.

  Firmar i enviar

  És necessari que la persona que realitza la presentació disposi de certificat electrònic o que el realitzi una persona que estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador social o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  És necessari que el navegador Internet Explorer sigui el navegador predeterminat al seu equip, en enllaçar li sol·licitarà que triï el certificat que identifica el declarant o presentador de la declaració.Per tant ha de tenir el certificat electrònic ubicat al magatzem d'Internet Explorer. A continuació mostrarà un resum de la declaració, amb les dades identificatives i el resum de les dades incloses en la declaració.Premi "Firmar i enviar" per completar el procés.

  Si necessita realitzar una còpia i posterior importació del certificat per incorporar-lo al magatzem de certificats d'Internet Explorer, revisi l'ajuda en Enllaços d'interès.

  El resultat d'una presentació correcta serà un full de resposta en la qual aparegui el text "Presentació Rebuda" al costat de la data i l'hora, a més del Codi Segur de Verificació i el número de justificant assignats a la presentació.

  Enllaços d'interès:

 • Ajuda tècnica - Declaració informativa d'operacions incloses als llibres registre (Model 340)
 • procesando,cargando,entorno
  Missatge "Carregant entorn" o "Processant" persistent en enviar el model
 • Ajuda - Certificats Electrònics