Maneig i funcionament del programa d'ajuda del model 340

 • L'Agència Tributària posa a la seva disposició un programa d'ajuda amb formulari per a la confecció del model 340.

  Per assegurar el correcte funcionament del programa d'ajuda amb formulari del model 340 li aconsellem que segueixi les indicacions que es descriuen en el següent enllaç:

  programa,formulario,introducir,introducción,datos,340,"cómo,funciona,el,programa,del,modelo,340","introducir,datos,en,el,modelo,340",grabar,facturas,"ayuda,para,el,340","formulario,del,340","formulario,modelo,340"
 • Requisits tècnics per al correcte funcionament del programa amb formulari del model 340
 • Pot accedir directament al formulari des de la pàgina de tràmits del model 340 de la Seu Electrònica en "Programa d'Ajuda per a l'emplenament i presentació del model 340" de l'exercici corresponent.

  programa,formulario,introducir,introducción,datos,340,"cómo,funciona,el,programa,del,modelo,340","introducir,datos,en,el,modelo,340",grabar,facturas,"ayuda,para,el,340","formulario,del,340","formulario,modelo,340"
 • Accés a progrma d'ajuda del model

  El programa d'ajuda permet importar un fitxer generat prèviament i que haurà d'adequar-se correctament al disseny lògic en vigor, diponible en “Dissenys de Registre” dins d'“Ajuda” a la pàgina principal de l'Agència Tributària i ha d'estar emmagatzemat en un directori el nom del qual comenci per l'AEAT (:\AEAT) o un subdirectori d'aquest.

  Arxiu, llegir declaració

  Una vegada emplenades les dades inciales, faci clic en "Pulse aquí per continuar" a la part inferior de la pantalla.Si les dades són correctes, un missatge l'informarà de la impossibilitat de modificar el NIF posteriorment.

  La pantalla inicial del programa també proporciona un resum de les dades incloses en la declaració.L'opció "Resum" apareixerà en la part superior com una pestanya quan s'hagin inclòs factures.

  Quan importa un fitxer, el programa d'ajuda mostra la pantalla "Consulta" amb el llistat dels registres importats.

  Consulta

  Si desitja treballar amb un NIF diferent serà necessari obrir una nova declaració des de l'opció "Nova Declaració" del menú "Arxiu", però aquesta opció esborra les dades de la declaració prèvia que no s'haguessin guardat.Per tant, és important que abans d'obrir una nova declaració guardi primer les dades de la declaració que estigui emplenant, si desitja conservar-los.

  Per guardar la declaració accedeixi al menú "Arxiu", "Guardar Declaració".D'aquesta manera es genera un fitxer que tindrà per nom "NIF_xxxx_XX.340" (on el NIF és el del declarant, xxxx correspon a l'exercici i "XX" al període) i es guarda per defecte a la carpeta "340_xxxx" creada en el directori C:\AEAT.Aquest fitxer podrà ser utilitzat per tornar a obrir la declaració en qualsevol altre moment o, una vegada que la informació sigui completa i hagi estat correctament validada, presentar la declaració telemàticament.

  Guardar la declaracióRuta del fitxer guardat

  En guardar una declaració, si existeixen errors d'emplenament o falten dades el programa mostrarà una finestra amb un llistat d'errors i una breu explicació al final de la qual apareix la paraula "Anar" en forma d'enllaç;si fa clic sobre ella el cursor se situarà a la casella que conté l'error perquè el corregeixi.

  Error

  Per gravar les factures el programa proporciona quatre pestanyes que corresponen a "Factures Expedides", "Factures Rebudes", "Béns d'Inversió" i "Determinades Operacions Intracomunitàries".A més es mostra la pestanya "Resum" que conté les dades de la pantalla inicial del programa.

  Accedeixi a la pestanya que correspongui en cada cas i polsi "Nou registre" (en la part superior esquerra, sota del menú "Arxiu");complimenti les dades i premi "Guardar Declaració" (també sota del menú "Arxiu") i el programa li donarà l'opció d'obrir un nou registre per gravar una nova factura.

  En la part superior dreta, just sota del menú "Ajuda", disposa també de les opcions "Consulta", on pot accedir al llistat de factures gravades i, des d'allà, moure's pels diferents registres, modificar-los (accedint a través del camp "NIF declarat") o eliminar-los des del botó "Esborrar" que apareix al principi de cada línia, i "Buscar", per localitzar una factura gravada en funció dels criteris de recerca que desitgi establir.

  Criterios de búsqueda

  Per a més informació sobre l'emplenament i el funcionament del programa d'ajuda per a la confecció del model 340 pot consultar la “Guia del formulari 340”, que trobarà en “Manuals Tècnics” en l'apartat “Ajuda” de l'Agència Tributària.

  Si ha acabat de confeccionar la seva declaració, accedeixi a "Archivo", "Recalcular Declaració" per obtenir el resultat total de la declaració.

  Finalment, per validar el contingut de la declaració faci clic en "Arxiu", "Guardar Declaració".Si existeixen errors apareixerà un llistat en la part superior de la pantalla en un requadre amb el fons groc.Per corregir els errors llegeixi el missatge i faci clic sobre la paraula "Anar" al final de cada explicació perquè el cursor se situï a la casella que conté l'error.

  Recordi que per poder guardar el fitxer és imprescindible haver omplert els camps "NIF del declarant", "Exercici" i "Període".

  Recalcular

  Perquè sigui possible realitzar la presentació la declaració ha de ser correcta.Repeteixi el procés ("Recalcular" i "Guardar") fins i tot que a la pantalla "Consulta" la validació de tots els registres del llistat sigui correcta i no apareguin errors detectats en la part superior de la pantalla.

  Pot realitzar la lectura automàtica del fitxer per a la seva presentació electrònica des de l'opció "Firmar i enviar Declaració" del menú "Arxiu" a la cantonada superior dreta.

  Firmar i enviar

  El navegador li sol·licitarà que triï el certificat que identifica el declarant o presentador de la declaració i a continuació mostrarà un resum de la declaració, amb les dades identificatives i el resum de les dades incloses en la declaració.

  Premi el botó "Firmar i enviar" perquè el navegador li mostri la finestra en la qual ha de seleccionar el certificat que firma la declaració.Asseguri's que selecciona el certificat correcte en el desplegable.

  El resultat d'una presentació correcta serà en qualsevol cas el full de resposta en la qual aparegui "Presentació REBUDA" al costat de la data i l'hora, a més del Codi Segur de Verificació i el número de justificant assignats a la presentació.

  Enllaços d'interès:

  programa,formulario,introducir,introducción,datos,340,"cómo,funciona,el,programa,del,modelo,340","introducir,datos,en,el,modelo,340",grabar,facturas,"ayuda,para,el,340","formulario,del,340","formulario,modelo,340"
 • Ajuda tècnica - Declaració informativa d'operacions incloses als llibres registre (Model 340)