Presentar electrònicament el llibre de registre (exercici 2016)

 • La presentació de declaracions del model 340 requereix haver validat els fitxers prèviament.Si necessita informació sobre la validació de fitxers li suggerim que consulti la següent ajuda:

 • 340,error,
  Errors en llegir o enviar el fitxer de presentació
 • Per realitzar la  presentació directament accedeixi a "Presentació telemàtica del llibre de registre 2017" de l'apartat "Presentacions (mitjançant fitxer)" dins de la relació de tràmits del model 340 de la Seu Electrònica.

 • Opció de presentació de fitxers del model 340 en Seu

  L'accés a aquesta opció requereix identificar-se amb certificat electrònic emès a nom del declarant.Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador social o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  Si la declaració supera els 30000 registres és necessari que accedeixi a "Tràmit de Grans Volums".

  Premi el botó "Examinar" per adjuntar el fitxer de presentació.

  Presentació telemàtica per fitxer del model 340

  Li recomanem que estigui guardat al seu equip, al seu disc local, carpeta "AEAT".

  Seleccioni el fitxer generat

  A continuació es mostra un resum amb les dades de la declaració seleccionada.Si les dades són correctes premi "Firmar i enviar".

  Si tot és correcte premi Firmar i enviar

  Per finalitzar el procés, premi "Conforme"y "Firmar i Enviar".

  Així que, firmar i enviar

  Si tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).

  Si ho prefereix, també pot presentar el model 340 a través de la importació de fitxer en "Programa d'Ajuda per a l'emplenament i presentació 2017", l'accés dels quals podrà trobar en els Enllaços d'interès.

  Enllaços d'interès:

 • Ajuda tècnica - Declaració informativa d'operacions incloses als llibres registre (Model 340)
 • Descàrrega del programa d'ajuda (Model 340)