Importar un fitxer generat amb el Convertidor al programa d'ajuda del model 340

 • Una vegada generat l'arxiu *.out podrà connectar directament amb el programa amb formulari per al seu emplenament si fa clic en "Declarar".

  Si té dubtes sobre com obtenir el fitxer de presentació *.out pot ser-li d'utilitat l'enllaç "Maneig i funcionament del Convertidor de Llibres de Registre d'IVA" disponible en els enllaços d'interès, al final d'aquesta ajuda.

  Per a l'assegurar el correcte funcionament del programa d'ajuda amb formulari del model 340 li aconsellem que segueixi les indicacions que es descriuen en el següent enllaç:

  importacion,340,conversor,formulario,
 • Requisits tècnics per al correcte funcionament del programa amb formulari del model 340
 • Pot accedir directament al formulari des de la pàgina de tràmits del model 340 de la Seu Electrònica a "Programa d'Ajuda per a l'emplenament i presentació del model 340" de l'exercici corresponent.

  importacion,340,conversor,formulario,
 • Accés a programa d'ajuda per a l'emplenament i presentació

  L'accés a aquesta opció suposa la posterior presentació del model i per a això necessitarà identificar-se amb certificat electrònic emès a nom del declarant.Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador social o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  S'obrirà una finestra del navegador amb el model 340;a la pantalla inicial trobarà el menú "Arxiu" (situat a la cantonada superior esquerra del formulari).

  Al menú "Arxiu" premi "Llegir Declaració" i seleccioni la declaració acabada de generar des de la ruta corresponent (C:\AEAT\ConversorLibrosIVA\*.out) perquè les dades es traslladin al formulari.

  Arxiu, llegir declaració

   Selecció del fitxer .out

  Accedeixi a la pestanya "Resum" de la part superior esquerra del formulari i introdueixi la resta de dades identificatives que siguin necessàries (nom o raó social, persona amb qui relacionar-se, període, etc.).

  Dins del mateix menú "Arxiu" del model 340 faci clic en "Recalcular Declaració" per obtenir el resultat total de la declaració, que podrà veure a la pestanya "Resum".

  Recalcular declaració

  Finalment, per validar el contingut del fitxer faci clic en "Arxiu", "Guardar Declaració".Si existeixen errors apareixerà un llistat en la part superior de la pantalla, en un requadre amb el fons groc.Per corregir els errors llegeixi el missatge i premi la paraula "Anar" al final de l'explicació perquè el cursor se situï a la casella que conté l'error.

  Una vegada corregits els errors faci clic de nou en "Recalcular Declaració" i, després en "Guardar Declaració" dins del menú "Arxiu".

  Guardar declaracióRuta de guardat de la declaració

  Si tot és correcte i desitja realitzar la presentació electrònica del model pot fer-ho des de l'opció "Firmar i enviar" que trobarà també al menú "Arxiu".

  Firmar i enviar

  El navegador li mostrarà un resum de la declaració, amb les dades identificatives i el resum de les dades incloses en la mateixa.

  Premi el botó "Firmar i enviar" perquè el navegador li mostri la finestra en la qual ha de seleccionar el certificat que firma la declaració.Asseguri's que selecciona el certificat correcte en el desplegable.

  El resultat d'una presentació correcta serà en qualsevol cas el full de resposta en la qual aparegui el text "Presentació realitzada" al costat de la data i l'hora, a més del Codi Segur de Verificació i el número de d'entrada de registre assignats a la presentació.

  Enllaços d'interès:

  Modelo,340,340.out,conversor,libros,"conversor,libros,registro,IVA","importar,ficheros,al,340","Conversor,de,Libros,Registro","importar,ficheros,del,340"
 • conversor,340,out
  Maneig i funcionament del Convertidor de Llibres Registre d'IVA
 • Ajuda tècnica - Declaració informativa d'operacions incloses als llibres registre (Model 340)