Formulari de comunicació de variació en la composició del grup fiscal (Annex model 222)