Com comunicar la variació en la composició del grup fiscal

 • Per comunicar les variacions realitzades en la composició del grup fiscal pot utilitzar el formulari "Presentació de la comunicació de variació en la composició del grup fiscal exercici 2019 i següents", disponible a la Seu Electrònica de la AEAT, dins de "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "IS Règim de Tributació dels Grups de Societats.Pagament fraccionat".

  El tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic.

  Tràmits model 222

  Abans d'accedir, comprovi el zoom i mida de lletra establerta al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anterior), per visualitzar correctament totes les parts del formulari, 

  • En Internet Explorer, accedeixi a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada premi la tecla F10), "Mida de text" i seleccioni "Mitjà", en "Zoom" seleccioni 100%.També pot seleccionar el zoom des de la icona de la femella.

  • En Google Chrome, accedeixi a "Configuració", "Aspecte", "Mida de font" i seleccioni "Mediano (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" seleccioni 100%.També des d'Apropar/allunyar pot seleccionar el zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, accedeixi a la icona de tres ratlles, en "Mida" seleccioni 100% amb els signes "+" i "-", polsi "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" seleccioni una mida inferior a l'actual, si no veu correctament el formulari.

  • En Safari, accedeixi a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  A l'apartat "Identificació" complimenti el NIF i el Nom o Raó Social i marqui una de les dues opcions (Representant o Dominant).Per emplenar el núm. de grup amb el format correcte situï el cursor sobre la icona d'ajuda de la casella corresponent.

  A continuació complimenti, si correspon, els "Dades identificatives dominant" i els camps de l'apartat "Meritació".

  Únicament quan es tracti d'una declaració complementària o substitutiva, marqui la casella corresponent i inclogui el núm. de justificant de la declaració anterior.

  Apartats formulari 1

  A l'apartat "Grup fiscal" pot donar d'alta un nou registre prement la icona corresponent a la barra superior i emplenant les dades que s'habilitaran a la part inferior.Per accedir als diferents registres creats utilitzi les fletxes de navegació i per eliminar un registre premi el botó amb la icona de la paperera.

  Alta registre

  El formulari té un temps d'espera pel que li suggerim que guardi la declaració mitjançant el botó "Guardar". La declaració s'emmagatzemarà als servidors de la AEAT les dades emplenades fins aquest moment encara que no estiguin validats.Si ja existeix una declaració guardada anteriorment se sobreescriurà.La recuperació d'aquestes dades es realitza des del botó "Carregar".

  Guardar declaració

  Guardar al servidor

  Després d'emplenar les dades requerides premi el botó "Validar declaració".Si existeixen errors o avisos es mostrarà la descripció i els botons "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís" per accedir a la casella que ha de corregir.

  Anar a l'Error

  Una vegada que la validació és correcta, pot generar un fitxer de la declaració amb format BOE (vàlid per a la seva presentació) mitjançant el botó "Exportar".El fitxer  tindrà per nom el NIF de l'Entitat Representant, exercici, període i l'extensió FCV.Es guardarà per defecte a la carpeta de descàrregues de l'equip, encara que pot seleccionar una altra ubicació.Posteriorment pot recuperar aquest fitxer des del botó "Importar".

  Des del botó "Importar" també podrà abocar al formulari un arxiu obtingut amb un programa extern a la AEAT que s'ajusti al disseny de registre en vigor.

  Exportar declaració en format BOE

  Per presentar la declaració premi el botó "Firmar i Enviar".

  Firmar y Enviar

  A la següent finestra marqui la casella "Així que" i premi de nou "Firmar i Enviar".

  Marqui Així que i premi Firmar i Enviar

  Enllaços d'interès: