Com comunicar dades addicionals a la declaració dels exercicis 2017 i 2018

 • El formulari "Presentació de la comunicació de dades addicionals a la declaració de l'exercici 2017 i 2018" està disponible en la relació de tràmits del "Model 222.IS.Règim de consolidació fiscal.Pagament fraccionat", dins d'"Annex 222.Comunicació de dades addicionals a la declaració", "Exercicis anteriors"

  Exercicis anteriors

  El tràmit requereix identificació amb certificat electrònic.

  Annex dades addicionals model 222 exercicis 2017 i 2018

  Introdueixi les dades d'identificació, pot consultar el format en el qual ha d'introduir el Núm. de Grup, situant el ratolí a sobre del símbol de la icona d'interrogació.Per indicar el "C.N.A.E. activitat principal" premi el botó amb els punts suspensius, després empleni el formulari amb les dades addicionals que vulgui comunicar.

  Identificació

  El formulari permet generar un fitxer amb format BOE que segueix el disseny de registre i guardar-lo des del botó "Exportar", sempre que no contingui errors.El fitxer es guarda per defecte a la carpeta de descàrregues de l'equip, no obstant això pot seleccionar una ruta alternativa, amb el nom "NIF del declarante.A22".Des del botó "Importar" podrà recuperar el fitxer generat amb el formulari de la pàgina web o amb un programa extern a l'Agència Tributària i que segueixi el disseny de registre publicat al web en "Ajuda", "Dissenys de Registre", "Exercicis anteriors", "Models 200 al 299, Annex model 222 - Comunicació de dades addicionals a la declaració (Exercicis 2017 i següents).Actualitzat a 31 - 03 - 2017.

  Exportar fitxer format BOE

  Una vegada complimentades les caselles corresponents, faci clic en "Validar declaració".Es mostrarà la relació d'errors i avisos detectats, als que pot accedir per a la seva correcció des de le botó "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís".

  Validar la declaració

  Si la declaració no conté errors faci clic en "Firmar i Enviar".

  Firmar y Enviar

  A la següent finestra, marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per acabar la presentació.

  Marqui Així que i premi Firmar i Enviar

  Si tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un document PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada en registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Justificante

  Enllaços d'interès: