Com comunicar dades addicionals a la declaració dels exercicis 2013 (només 3P) i 2014

 • Per comunicar dades addicionals a la declaració del model 222 dels exercicis 2013 (només 3P) i el 2014 pot utilitzar el formulari en línia disponible a la Seu Electrònica de la AEAT al que pot accedir des de l'opció "Presentar i consultar declaracions", dins de "Tràmits destacats".

  Faci clic sobre el següent enllaç per accedir a la relació completa de tràmits del model 222:

  comunicar dades addicionals model 222 exercici 2013 2014
 • Model 222.Pagament fraccionat règim de tributació dels grups de societats.Informació continguda a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • Premi en "Presentació d'exercicis anteriors" de l'apartat "Annex 222.Comunicació de dades addicionals a la declaració" i després en "Presentació de la comunicació de dades addicionals a la declaració exercici 2013 (només 3P) i exercici 2014".

  Exercicis anteriors

  Exercici 2013 2014

  Aquest tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic.

  Certificado

  Introdueixi les dades d'identificació i empleni el formulari amb les dades addicionals que vulgui comunicar.Seleccioni el CNAE activitat principal polsant la icona amb el símbol dels tres punts i la data d'inici del període impositiu des de la icona amb el símbol del calendari.

  Datos identificativos

  Per finalitzar premi "Firmar i Enviar".

  Firmar i enviar

  Executi les miniaplicacions de Java i faci clic en "Acceptar".

  Acceptar

  Si tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un document PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada en registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Justificante

  comunicar dades addicionals model 222 exercici 2013 2014