Presentació electrònica del model 576

 • La presentació electrònica del model 576 és obligatòria i podrà accedir al formulari si s'identifica amb certificat electrònic emès a nom del declarant, DNIi o Cl@ve PIN.Si no disposa d'un dels sistemes d'identificació requerits és necessari que la persona que realitza la presentació estigui autoritzada per presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador social o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit.

  A més, per realitzar qualsevol tràmit a través d'Internet és necessari que el NIF estigui identificat per la AEAT, és a dir que estigui censat com a contribuent.Puede comprobar si está censado a través de la página web accediendo a Sede Electrónica.En l'apartat "tots els tràmits" faci clic en "Censos, NIF i domicili fiscal" i en "Censos",Model 030.Declaració censal d'alta al Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o de variació de dades personals"Amb certificat electrònic, premi l'opció "Comprovació d'un NIF de tercers a efectes censals".Si no apareix com a contribuent censat en la AEAT no podrà realitzar cap tràmit a través d'Internet fins que no en presenti un model 030 en la corresponent Administració o Delegació.

  Per a la presentació del model accedeixi a la pàgina de tràmits del "Model 576.Impost especial sobre determinats mitjans de transport.Autoliquidación".Si el resultado de la declaración es una cantidad positiva, es decir, a ingresar, en primer lugar, debe efectuar el pago del importe resultante de la declaración.El NRC (Número de referència complet) és el codi justificant del pagament.Si disposa de certificat electrònic, DNI o Cl@ve PIN, pot fer el pagament des de Seu Electrònica, "Pagament d'Impostos" situat en l'apartat "Trámties destacats, Autoliquidacions" o des de l'opció "Pagament de l'impost de matriculació" situat en els tràmits del model 576 (des d'aquest enllaç només és possible l'accés amb certificat o DNI electrònic), també, des del mateix formulari disposa de l'opció de connectar amb la passarel·la de pagament utilizanco el botó "Realitzar pagament (Obtenir NRC)".Indiqui les dades requerides i la seva entitat bancària li tornarà un NRC (justificant del pagament).També pot obtenir el NRC a través de la pàgina web de la seva entitat bancària, si aquesta disposa d'aquest servei, o personalment en una de les seves oficines.Anoti aquest NRC per incloure'l després al formulari de presentació.

  A continuació, accedeixi a un d'aquests dos enllaços:"Presentació de declaracions" o "Presentació per lots".

  Presentació de declaracions

  Tipus d'accés

  Una vegada identificat per a una declaració, a la finestra emergent seleccioni el tipus de mitjà de transport.

  Finestra inicial

  Marcant l'opció "Automòbils" haurà d'emplenar el camp "Núm. Identificació (Bastidor)", presti especial atenció a la dada indicada ja que, una vegada presentada la declaració no serà possible modificar-lo.A continuació, introdueixi de nou el número de Bastidor comprovant que el codi indicat és correcte.Després, premi "Acceptar".

  Núm. identificació (Bastidor)

  Complimenti el formulari posant especial atenció al número de bastidor i, si el resultat és a "A ingressar", indiqui el NRC (justificant del pagament) que va obtenir en la seva entitat bancària, o utilitzi el botó "Realitzar pagament (Obtenir NRC)" inclòs al formulari, per connectar amb la passarel·la de pagament i generar automàticament un NRC amb les dades que continene la declaració.

  Formulari per complimentar

  Resultat a ingressar

  Abans de presentar la declaració comprovi si existeixen errors o avisos en la cumlimentación.Premi "Validar declaració" i corregeixi els errors detectats.

  Validar declaració

  Finalment, si la declaració no conté errors faci clic en "Firmar i enviar".Marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i enviar" per completar la presentació.

  No existeixen errors - Firmar

  Així que - Firmar i enviar

  Recibirá una hoja de respuesta de la presentación de la declaración con un código electrónico de validación.Imprimeixi aquest full de resposta com a justificant de la presentació.

  Enllaços d'interès:

  576 impost matriculació presentació
 • Informació i passos per obtenir un certificat electrònic
 • Comprovació d'estar censat a l'Agència Tributària com a contribuent
 • Ajuda tècnica - Cl@u PIN