Pagament de l'impost de matriculació

 • Si el resultat de la declaració és a ingressar, ha d'efectuar el pagament de l'import resultant de la declaració.El justificant del pagament és el codi NRC (Número de referència complet) que genera l'Entitat Col·laboradora que ha gestionat el cobrament.

  Si disposa de certificat o DNI electrònic, pot fer el pagament des de l'opció "Pagament de l'impost de matriculació" en els tràmits del Model 576.No obstant això, si accedeix per Seu Electrònica, "Pagament d'Impostos" en "Tràmits destadados", "Autoliquidaciones" a més de certificat/DNI electrònic també podrà identificar-se amb Cl@ve PIN.

  Model 576.Llistat tràmits

  Polsi "Pagament d'Autoliquidacions".

  pagament d'autoliquidacions

  Triï la forma de pagament fent clic en "Deute en compte" o en "Pagament amb targeta de crèdit/dèbit".

  Triar deute en compte o pagament amb targeta

  Haurà d'utilitzar una Entitat Col·laboradora adherida al sistema per realitzar el pagament, en l'enllaç "Ver Entitats adherides per al pagament d'autoliquidacions i horaris de servei" pot realitzar la consulta.Premi "Continuar amb el pagament d'autoliquidacions".

  Continuar amb el pagament de l'autoliquidació

  Introdueixi les dades al formulari i comprovi que siguin correctes ja que, hauran de coincidir amb els que introdueixi al formulari del model 576.Per realitzar el pagament i obtenir el NRC, el certificat electrònic ha de ser el del titular del compte, tret d'en el cas d'estar apoderat per ordenar deutes en un compte de titularitat de l'obligat.Premi "Enviar".

  Complimenti i premi enviar

  En prémer "Enviar" apareixerà un avís indicant que, una vegada que hagi obtingut el NRC, haurà de continuar amb la presentació de la declaració.

  Consulti l'avís i premi tancar

  A continuación se mostrará una ventana con los datos codificados de la información que se va a enviar.Marqui la casella "Així que" i faci clic en "Enviar" per confirmar el pagament.

  Marqui

  Si tot és correcte podrà veure en pantalla el NRC assignat.Se trata de un código de 22 caracteres que facilitan las Entidades Colaboradoras como justificante del pago para presentaciones a través de internet.En aquesta pàgina disposarà de 2 opcions:

  • "Imprimir Justificant de pagament":visualizará el recibo del cargo en cuenta con un resumen de los datos del pago.

  • "Realitzar Declaració":mitjançant aquesta opció enllaçarà amb el tràmit de la Seu per al que ha obtingut el NRC per finalitzar la presentació.

  Imprimir justificant i realitzar presentació

  Rebut de pagament

  Recordi que si no disposa de certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN pot igualment realitzar el pagament acudint a una oficina de la seva entitat bancària i facilitant totes les dades relatives a l'autoliquidació.No necessita aportar cap model, només les dades que s'utilitzen per a la generació del NRC i que són els mateixos que se li sol·liciten per fer el pagament a través de la pàgina web de la AEAT (model, exercici, període, NIF declarant, cognom i import exacte de l'ingrés).

  Si l'Entitat bancària disposa del servei de banca electrònica, també podrà realitzar la sol·licitud del NRC a través de la seva pàgina web.

  Si està realitzant el pagament en nom d'una altra persona tingui en compte que per poder obtenir el NRC a través de la passarel·la de pagaments de la AEAT han de coincidir el titular del certificat i el titular del compte com a ordenants del pagament, però el NIF que es faciliti a l'Entitat Col·laboradora per obtenir el NRC serà sempre el del declarant o obligat tributari.

  Per a les operacions de pagament mitjançant càrrec en compte, des de l'entrada en vigor de la Resolució de 3 de juny de 2009, és possible realitzar el pagament a través de la pàgina web de la AEAT en un compte de titularitat de l'obligat i que l'ordre de deute sigui realitzada per una persona diferent d'aquest.

  Si está realizando el pago en nombre de un tercero utilizando la cuenta bancaria del titular de la declaración (obligado al pago), Ud. como ordenante debe estar apoderado por el obligado a realizar esta operación.

  El registro de este apoderamiento puede realizarse a través de internet siempre que el poderdante (que deberá ser el obligado tributario) disponga de certificado electrónico y sea persona física.L'apoderament concret per realitzar aquest tipus de tràmits és AEAT - Pagament mitjançant càrrec en compte, que s'inclou dins de l'apartat "Altres tràmits específics" del "Catàleg de tràmits habilitats per a l'apoderament", en "Registre d'apoderaments".

  Per realitzar el pagament en nom d'un tercer haurà de marcar al formulari la casella "Pagament amb apoderament en el compte de l'obligat", que s'habilitarà quan empleni les dades de l'Entitat financera.

  Consulti l'ajuda per al "Pago de autoliquidaciones en nombre de terceros"

  L'opció "Entitats financeres que admeten el pagament amb apoderament per la passarel·la de pagaments de la AEAT", li permet accedir al llistat d'Entitats financeres que s'ha adaptat a la normativa i permeten el pagament amb apoderament en el compte de l'obligat a través de la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària.

  Si necessita anul·lar un NRC generat, podrà utilitzar l'opció "Anul·lació de NRC's (models 576,696)" situada en "Pagament d'Impostos", en l'apartat "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica.

  Enllaços d'interès:

  Pago impost matriculació
 • Presentació electrònica del model 576
 • Anulación NRC y comprobación