Estat "Validació diferida" d'una sol·licitud de devolució d'IVA enviada (model 360)

 • Si la sol·licitud de devolució enviada té més de 50 operacions, aquesta passarà a un estat de "Validació diferida".Per comprovar l'estat de la declaració, accedeixi a l'apartat "Verificació de la presentació realitzada del model 360" dins dels tràmits electrònics disponibles a la Seu Electrònica per al Model 360.

  El tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic.

  Verificació de la presentació

  360 110050 presentació presentar validació validar diferida verificació
 • Si té més d'una presentació, seleccioni l'expedient que desitja comprovar i premi "Enviar".

  Selecció d'expedient

  Si la validació encara no s'ha realitzat i l'expedient encara no ha estat cursat, la pàgina mostrarà l'avís "Validació diferida".En aquest cas, el presentador rebrà posteriorment un correu electrònic confirmant o no la presentació.Generalment la declaració serà validada el mateix dia.

  En realitzar la verificació, o la presentació, es poden obtenir aquestes respostes:

  • Si no es detecten errors en la declaració, obtindrà:"Resposta correcta" i les dades corresponents a la presentació, entre ells el codi segur de verificació, a tall de justificant de la presentació juntament amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit". Resposta correcta
  • Si es detecten errors en la declaració, obtindrà l'avís "Sol·licitud invàlida" i la pàgina mostrarà el llistat d'errors concrets.A més, s'envia un correu electrònic al presentador informant-lo de tal circumstància i indicant-li que haurà de realitzar la sol·licitud de nou.Aquesta declaració consta com no presentada, per la qual cosa cal enviar-la de nou amb els errors corregits, presentant una nova sol·licitud. Sol·licitud invàlida

  Si la declaració apareix com a correcta però necessita realitzar canvis, pot presentar una modificació de la mateixa o realitzar la seva anul·lació.Pot obtenir més informació sobre aquestes opcions en els enllaços d'interès d'aquesta ajuda "Modificació del model 360" i "Anul·lació del model 360".

  Enllaços d'interès:

  360 110050 presentació presentar validació validar diferida
 • Modificació de les dades presentades en la sol·licitud de devolució de l'IVA a no Establecidos (model 360)
 • Anul·lació de la sol·licitud presentada per a la devolució de l'IVA (model 360)
 • Ajuda tècnica - Sol·licitud de Devolució d'IVA a no Establecidos (model 360)
 • Model 360.Sol·licitud de devolució de l'impost sobre el valor afegit suportat per determinats empresaris o professionals establerts al territori d'aplicació de l'impost. Nota: Los empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, presentarán la solicitud de devolución de la cuotas soportadas en el territorio de aplicación del Impuesto a través de este mismo formulario.