Requisits per tramitar la sol·licitud de devolució de l'IVA (Model 360)

 • La gestió de les devolucions del IVA mitjançant la presentació del model 360 requereix complir aquests requisits:

  1. La sol·licitud de la devolució del IVA es realitza obligatòriament per via telemàtica.

   La sol·licitud de la devolució es realitza exclusivament mitjançant el tràmit habilitat a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària i exigeix identificació amb firma digital (certificat electrònic o DNI electrònic).

   Si no disposa de certificat electrònic recordi que la sol·licitud i obtenció de l'esmentat certificat es realitza a través dels serveis per internet de qualsevol entitat certificadora autoritzada.Pot ser-li d'ajuda la informació detallada en l'opció "Informació i passos per obtenir un certificat electrònic" disponible en els "Enlaces de interés", al final d'aquesta ajuda.

  2. El presentador ha d'estar donat d'alta en la DEH (Adreça Electrònica Habilitada) i subscrit al procediment AEATPI20050425IVANOR.

   L'accés a la DEH i la subscripció al procediment es realitza des del portal del Servei de Notificacions Electròniques (http://notificaciones.060.es).Per accedir a aquest servei faci clic en l'enllaç "Servei de Notificacions Electròniques (DEH)" situat en els "Enlaces de interés" al final d'aquesta ajuda.

   Una vegada donat d'alta en la DEH, el sol·licitant (tant si fa el tràmit en nom propi com si es fa a través de representant) s'ha de subscriure al procediment AEATPI20050425IVANOR amb almenys dos dies d'antelació a la presentació de la sol·licitud.

   Si està subscrit, en "Procediments Subscrits" ha d'aparèixer el AEATPI20050425IVANOR.

   Subscrit al procediment

   Si no s'està subscrit al AEATPI20050425IVANOR, pot fer-ho des de "Subscripció a Procediments".Seleccioni com a entitat "Agencia Estatal d'Administració Tributària" i en categoria "Totes", seleccioni el procediment i premi el botó "Subscriure"'S.

   Subscriure's al procediment

  3. Registrar el corresponent apoderament en el cas que el sol·licitant desitgi realitzar el tràmit a través d'un representant.

   Si el sol·licitant actua pel mig d'un tercer (representant), no és necessari que estigui subscrit a la DEH, ni que no tingui certificat electrònic.

   En aquest cas haurà d'apoderar el representant en el tràmit NOTIVANOR (apoderament específic) o bé en el GENERALNOT (apoderament general) perquè aquest pugui rebre les notificacions del representat.

   L'apoderament pot tramitar-se per internet amb certificat electrònic.L'esmentat apoderament requereix que després de l'atorgament del poder l'apoderat confirmi la recepció del mateix.

   Per a més informació sobre aquest tipus de tràmits polsi el següent enllaç:

 • Accés al servei de notificacions electròniques per apoderament
  1. Per a enviaments amb gran volúmen d'operacions (superior a 202 operacions i amb un màxim de 3000), la presentació del model 360 haurà de fer-se des de l'opció "Presentació del model 360 per fitxer" dels tràmits en Seu Electrònica per a aquest model.El fitxer ha de complir els criteris indicats en el disseny lògic aprovat.Presentació del model 360 per fitxer

   Fins a 202 operacions és possible utilitzar l'opció general de presentació "Presentació del model 360" mitjançant el formulari en línia.Presentació del model 360 per formulari

  Nota: Si té dubtes d'emplenament, li recordem que pot obtenir ajuda d'interès en l'apartat "Informació i ajuda" dins de la relació de tràmits disponibles per al model 360.També pot contactar amb la ONGT (no Residents) trucant al 91 757 57 75.

  Enllaços d'interès:

 • Model 360.Sol·licitud de devolució de l'impost sobre el valor afegit suportat per determinats empresaris o professionals establerts al territori d'aplicació de l'impost. Nota: Los empresarios o profesionales establecidos en las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, presentarán la solicitud de devolución de la cuotas soportadas en el territorio de aplicación del Impuesto a través de este mismo formulario.
 • Dissenys de registre
 • Ajuda tècnica - Sol·licitud de Devolució d'IVA a no Establecidos (model 360)
 • Informació i passos per obtenir un certificat electrònic
 • Ajuda - Notificacions electròniques
 • Servei de Notificacions Electròniques (DEH)