Presentació electrònica del model 140 de l'exercici 2020

 • La sol·licitud de l'abonament anticipat de la deducció per maternitat pot realitzar-se per via electrònica mitjançant la presentació del model 140.L'accés al tràmit està disponible tant amb certificat electrònic o DNIi com amb Cl@ve PIN.

  En aquest cas, en els tràmits del model 140 a la Seu Electrònica, utilitzi l'enllaç "Presentació del model 140".

  Enllaç Seu presentació del model 140

  Tingui en compte que aquesta opció està habilitada únicament per a la presentació de noves sol·licituds i que, per a les sol·licituds iniciades a partir de l'1 de març de 2020, les variacions es realitzaran des del tràmit específic, "Consulta i gestió de declaracions presentades".

  Qualsevol variació o consultar de les presentacions anteriors a l'1 de març de 2020 es realitzaran des dels enllaços habilitats a la secció d'exercicis anteriors.

  Seleccioni el tipus d'accés, per identificar-se amb certificat o DNI electrònic faci clic a "Acceda amb certificat o DNI electrònic" i llaura identificar-se amb Cl@ve PIN introdueixi el DNI o NIE a la casella.

  Identificació amb Cl@ve i certificat electrònic

  Una vegada al formulari, revisi la informació que apareix en el quadre blau "Avisos" i procedeixi a l'emplenament del model, asegúrandose d'introduir correctament les dades, inclòs el IBAN complet del compte bancari en el qual desitja que s'efectuï l'abonament.En aquest pas també cal indicar si hi ha més d'un beneficiari de la deducció, marcant la casella "DIVERSOS CONTRIBUENTS AMB DRET A L'APLICACIÓ DE LA DEDUCCIÓ".En aquest cas s'habilita un nou camp per identificar aquest contribuent.A més de marcar aquesta casella, recordi que, a continuació, s'haurà de presentar la sol·licitud per a aquest beneficiari.

  Per passar a la següent pantalla, premi el botó "Validar".

  formulari model 140 validar

  casella diversos contribuents amb dret a la deducció

  En el següent pas, si les dades són correctes, premi "Firmar i Enviar".

  Comprovar dades i firmar i enviar

  A la finestra de confirmació de dades, marqui la casella "Així que" i faci clic al botó "Firmar i Enviar".

  Així que i firmar i enviar model 140

  Si la presentació s'ha realitzat correctament, s'ofereix una pàgina de confirmació de registre, que inclou el Codi Segur de Verificació (CSV).Si desitja obtenir el justificant en PDF, premi l'enllaç "Ver en format PDF".

  rebut presentació del model 140

  Rebut de la presentació en model PDF

  Si necessita presentar una altra sol·licitud, disposa de l'enllaç "Nova Sol·licitud" per tornar al formulari.

  Enllaços d'interès:

  presentación,electrónica,140,deducción,maternidad,variación
 • ajuda, informació, 140, deducció, maternitat
  Informació sobre la Deducció per Maternitat
 • Obtingui el seu certificat electrònic
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • Model 140.IRPF.Deducció per maternitat.Abonament anticipat de la deducció.
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda