Formulari de predeclaració del model 140

 • Per a les sol·licituds d'abonament anticipat de la deducció per maternitat corresponents a l'exercici 2020 se suprimeix la presentació en paper preimprès i s'habilita a la Seu Electrònica un enllaç a la predeclaració del model 140 per obtenir la declaració en PDF i presentar en qualsevol Administració o Delegació a posteriori.

  L'accés està disponible a la pàgina de tràmits del model 140 a la Seu Electrònica i no requereix identificació amb certificat electrònic o Cl@ve PIN.Faci clic en l'enllaç "Formulari del model 140 per a la seva presentació (predeclaració)".

  Enllaç seu predeclaració 140

  Una vegada al formulari, revisi la informació que apareix al quadre blau "Avisos" i empleni el model, i asseguri’s d'introduir correctament les dades, inclòs l’IBAN complet del compte bancari en el qual desitja que s'efectuï l'abonament.En aquest pas també cal indicar si hi ha més d'un beneficiari de la deducció, marcant la casella "DIVERSOS CONTRIBUENTS AMB DRET A L'APLICACIÓ DE LA DEDUCCIÓ".En aquest cas s'habilita un nou camp per identificar aquest contribuent, del qual posteriorment s'haurà de realitzar també la presentació del model 140.

  Per passar a la següent pantalla, premi el botó "Validar".

  Validar formulari del model 140 per generar la predeclaració

  Revisi les dades de la sol·licitud i premi el botó "Generar PDF".

  generar predeclaració del model 140

  El navegador li sol·licitarà que elegeixi com obtenir el PDF;pot obrir o guardar el document en la unitat que triï, i fins i tot modificar el nom amb què es genera per defecte.

  missatge per obrir o guardar PDF de predeclaració del model 140

  S'obtenen dues còpies de la sol·licitud, una per a l'Administració, que ha de firmar el sol·licitant, i un altre exemplar per al sol·licitant.

  PDF amb la predeclaració del model 140

  Després d'imprimir el document, pot acudir a qualsevol Administració o Delegació perquè es faci efectiva la presentació de la sol·licitud.

  predeclaració model 140 formulari