Presentació electrònica del model 140

 • La presentació electrònica de la sol·licitud d'abonament anticipat de la deducció per maternitat així com la comunicació de variacions que afectin el cobrament mensual de la deducció per maternitat, podrà efectuar-se, amb caràcter voluntari, per via electrònica mitjançant l'enviament del model 140.

  La presentació electrònica del model 140 pot realitzar-se des de la Seu Electrònica, concretament utilitzant l'enllaç "Presentació i variacions del model 140"Disponible en la pàgina de tràmits del model 140 a la qual pot accedir des del següent enllaç:

  presentación,electrónica,140,deducción,maternidad,variación
 • Model 140.IRPF.Deducció per maternitat.Abonament anticipat de la deducció.Informació continguda a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • Identifiqui's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) a nom del declarant o un autoritzat a presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador social o bé per estar apoderat per realitzar aquest tràmit. Pot també presentar mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN.

  Una vegada al formulari, en el primer desplegable tindrà que seleccionar el tràmit específic que motiva la presentació del model 140.

  Les causes de presentació del model 140 que recull el formulari són les següents:

  - Presentació de la sol·licitud

  - Alta de nous fills

  - Variació del compte bancari de l'abonament

  - Comunicació de la pèrdua del dret del beneficiari o renúncia a l'abonament

  - Canvi de Règim de la Seguretat Social o Mutualitat

  - Baixa d'algun fill

  opcions de presentació del model 143

  En funció de l'opció seleccionada el formulari variarà ja que les dades sol·licitades seran diferents. Els camps marcats amb un asterisc vermell són d'emplenament obligatori.

  Després de l'emplenament de la declaració, premi el botó "Firmar i Enviar" per finalitzar la presentació de la declaració.

  firmar i enviar presentacion 140

  Per a qualsevol dubte respecte a l'emplenament de la declaració o al procediment de presentació li recomanem que consulti la informació publicada en la pàgina web, a la qual pot accedir des del següent enllaç:

  presentación,electrónica,140,deducción,maternidad,variación
 • ajuda, informació, 140, deducció, maternitat
  Informació sobre la Deducció per Maternitat
 • Recordi que el resultat d'una presentació correcta del model 140 serà una pàgina de resposta a HTML amb un PDF incrustat corresponent a la còpia electrònica de la declaració que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Enlaces de interés:

  presentación,electrónica,140,deducción,maternidad,variación
 • Obtingui el seu certificat electrònic
 • Ajuda tècnica - Cl@ve