Consulta de l'estat de tramitació del model 140

 • Si desitja conèixer l'estat de tramitació d'una sol·licitud d'abonament anticipat de deducció per maternitat, disposa d'un servei de consulta a què pot accedir sempre que accedeixi amb el certificat electrònic o DNIi del sol·licitant.

  Aquest servei es troba disponible a la pàgina de tràmits del model 140, concretament en l'opció "Consulta de tramitació de deducció per maternitat"A què pot accedir des del següent enllaç:

  140,consulta,tramitación,estado,pago,abono,deducción,maternidad
 • Model 140.IRPF.Deducció per maternitat.Abonament anticipat de la deducció.
 • Una vegada que s'hagi identificat mitjançant la firma digital es mostrarà un quadre amb totes les sol·licituds existents amb el número d'expedient, data d'incorporació i l'estat de l'esmentada sol·licitud.

  consulta estat tramitació 140

  Si desitja més informació sobre algun dels expedients ha de prémer sobre el número d'expedient i, d'aquesta manera, accedirà al detall de la sol·licitud que conté informació sobre els fills que s'han inclòs i el número de compte bancari que es va facilitar en la presentació per a l'abonament de la deducció.

  detall expedient

  Enllaços d'interès:

  consulta,consultar,estado,tramitación,140
 • ajuda, informació, 140, deducció, maternitat
  Informació sobre la Deducció per Maternitat
 • Obtingui el seu certificat electrònic