Presentació electrònica del model 143

 • Si disposes de certificat, DNI electrònic o estàs registrat en el sistema  Cl@ve PIN, pots efectuar la presentació electrònica del model 143.

  Serà necessari presentar una sol·licitud per cada deducció a la que es pugui tenir dret i, en el cas d'ascendents o descendents a càrrec, una sol·licitud per a cada ascendent o descendent que doni dret a la deducció.

  Indica el tipus de deducció i la modalitat de sol·licitud. La modalitat seleccionada en el moment de la presentació només podrà modificar-se durant el mes de gener.Recorda que, a les sol·licituds col·lectives de família nombrosa, s'han de consignar com sol·licitants únicament els ascendents, tret de quan es tracti de germans orfes de pare i mare, en el cas dels quals seran els sol·licitants.Per tant, no s'han d'incorporar els fills a les sol·licituds d'abonament anticipat per família nombrosa.

  Sol·licitud d'abonament

  La resta de dades que s'han d'incorporar a la sol·licitud d'abonament anticipat són els següents:

  • Les dades del sol·licitant, en el cas d'una sol·licitud individual, o el designat com a primer sol·licitant, si es tracta d'una sol·licitud col·lectiva.En aquest apartat cal indicar el Règim o Mutualitat, tret dels contribuents que perceben prestacions d'atur o pensions dels règims de previsió social o assimilats que hauran de marcar la casella "No cotitza".
  • En el cas de sol·licituds col·lectives, les dades de la resta de sol·licitants que tinguin també de dret a la deducció.
  • El codi IBAN del compte bancari per a l'abonament del qual sigui titular el beneficiari de l'abonament anticipat de la deducció.
  • La informació sol·licitada en cada tipus de sol·licitud sobre la família nombrosa o l'ascendent o descendent discapacitat que genera el dret a la deducció.

  Emplenament inicial

  Finalitzat l'emplenament de la sol·licitud, prem "Validar".

  Finalitzat l'emplenament, premi firmar

  Revisa les dades de la declaració i fes clic en "Firmar i Enviar".Apareixerà una nova finestra per a la confirmació de la presentació, marca la casella "Així que" i prem de nou el botó "Firmar i Enviar".

  Així que, firmar i enviar

  Si la presentació és correcta, es mostrarà el rebut de presentació confirmant l'enregistrament de la sol·licitud en registre i proporcionant el CSV (Codi Segur de Verificació) que permet recuperar el justificant a través de la Confrontació de documents electrònics de la Seu.Des de l'enllaç "Ver en format imprimible" podràs descarregar en PDF el rebut de presentació de la sol·licitud.

  Resguard.Veure format imprimible

  143 presentació electrònica
 • Amb icona
  Preguntes freqüents
 • Amb icona
  Normativa
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda