Formulari del model 143 (presol·licitud)

 • Es presentarà una sol·licitud per cada deducció a la que es pugui tenir dret i, en el cas d'ascendents o descendents a càrrec, una sol·licitud per a cada ascendent o descendent que doni dret a la deducció.

  Indica el tipus de deducció i la modalitat de sol·licitud.La modalitat seleccionada en el moment de la presentació només podrà modificar-se durant el mes de gener.Recorda que, a les sol·licituds col·lectives de família nombrosa, s'han de consignar com sol·licitants únicament els ascendents, tret de quan es tracti de germans orfes de pare i mare, en el cas dels quals seran els sol·licitants.Per tant, no s'han d'incorporar els fills a les sol·licituds d'abonament anticipat per família nombrosa.

  Sol·licitud d'abonament

  La resta de dades que s'ha d'incorporar a la sol·licitud d'abonament anticipat són els següents:

   • Les dades del sol·licitant, en el cas d'una sol·licitud individual, o el designat com a primer sol·licitant, si es tracta d'una sol·licitud col·lectiva.En aquest apartat cal indicar el Règim o Mutualitat, tret dels contribuents que perceben prestacions d'atur o pensions dels règims de previsió social o assimilats que hauran de marcar la casella de no cotització que correspongui.
   • En el cas de sol·licituds col·lectives, les dades de la resta de sol·licitants que tinguin també de dret a la deducció.
   • El codi IBAN del compte bancari per a l'abonament del qual sigui titular el beneficiari de l'abonament anticipat de la deducció.
   • La informació sol·licitada sobre la família nombrosa o l'ascendent o descendent discapacitat que genera el dret a la deducció.

  Finalitzat l'emplenament de la sol·licitud, prem "Validar".

  emplenament

  Revisa les dades i fes clic en "Generar PDF".

  generar pdf

  El gestor de baixades del navegador permetrà obrir o guardar el fitxer PDF generat.Obre el document, comprova que les dades són correctes i imprimeix-lo.

  PDF de la presol·licitud

  Recorda que tots els sol·licitants que consten en una sol·licitud col·lectiva hauran de firmar el document de presol·licitud en l'apartat corresponent de l'exemplar per a l'Administració.

  Firmes dels sol·licitants

  La confirmació de la presol·licitud podrà realitzar-se en qualsevol Administració o Delegació de l'Agència Tributària.

  143 abonament anticipat família nombrosa discapacitats
 • Amb icona
  Preguntes freqüents
 • Delegacions i Administracions
 • Amb icona
  Normativa
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda