Consulta de detall i tramitació d'una sol·licitud

 • Mitjançant l'opció "Consulta de detall i tramitació"Pots accedir a l'estat de tramitació de la sol·licitud d'abonament anticipat presentada, al rebut en PDF de l'esmentada presentació, modificar el IBAN del compte per a l'abonament de la deducció i consultar l'estat dels pagaments, entre altres serveis.

  Per realitzar aquesta consulta, és necessari identificar-se amb certificat, DNI electrònic o  Cl@ve PIN.

  Si no accedeixes com a col·laborador social o apoderat, una vegada que t'hagis identificat, apareixeran les teves dades identificatives ja carregades al formulari i només hauràs de filtrar per "Tipus Sol·licitador", si fos necessari.A continuació, prem el botó "Buscar".

  buscar sol·licitud

  Si es tracta del sol·licitant principal, es podrà veure la relació de sol·licituds que hagi presentat i realitzar tots els tràmits habilitats per a les esmentades sol·licituds.

  Si es tracta del sol·licitant secundari, es podrà consultar la relació de sol·licituds presentades en les quals consti com a sol·licitant secundari i, de la mateixa manera, si existeixen sol·licituds en les quals consti com a sol·licitant principal, també es podran consultar les presentades com a primer sol·licitant.En aquest cas, es podrà realitzar la consulta completa d'una sol·licitud en la qual es figuri com a sol·licitant secundari.

  Per accedir al detall de la sol·licitud, hauràs de prémer sobre l'enllaç de l'expedient.

  accedir a l'expedient

  Es mostraran totes les dades de la sol·licitud, l'estat de tramitació de la mateixa i els diferents serveis disponibles per a aquest expedient.Cal tenir en compte que, depenent de l'estat de tramitació de l'expedient i del tipus de sol·licitant que accedeixi, els serveis disponibles poden variar.

  serveis disponibles

  Des de l'enllaç "Consulta de documents electrònics" de l'apartat "Serveis Disponibles", podràs accedir al justificant de presentació.

  justificant de presentació

  Si hi ha alguna dada errònia a la sol·licitud o hi ha hagut alguna variació en algun d'ells, pots modificar-los des de l'opció "Modificar Sol·licitud 143" dels serveis disponibles.

  modificar dades de la sol·licitud

  Modifica la dada que correspongui i prem "Validar Modificació" per gravar les dades.

  modificar dades de la sol·licitud

  Si la dada a modificar és el número de compte per a l'abonament, en l'apartat "Serveis Disponibles", prem l'opció "Modificar IBAN de Sol·licitud 143".En aquest cas l'accés l'ha de realitzar el primer sol·licitant.

  modificar IBAN

  Modifica el codi IBAN del compte si és errònia o ha tingut modificacions.Fes clic en "Validar Modificació" per gravar les dades.

  modificar IBAN

  Si es produeix alguna situació que motivi la pèrdua del dret a la deducció, pots donar de baixa la sol·licitud mitjançant l'opció "Comunicar la Pèrdua del Dret" dels "Serveis Disponibles".

  Pèrdua del dret

  Selecciona l'opció que correspongui, indica la data de pèrdua del dret i prem sobre "Validar Datos".

  Comunicar pèrdua del dret

  Un altre servei disponible és la consulta de l'estat dels pagaments.En aquest cas, haurà d'accedir el primer sol·licitant que consti en la presentació del model 143.Depenent de la situació de la tramitació, les dades que es podran consultar són:l'exercici i mes de devolució, l'import de la devolució, el codi IBAN del compte d'abonament i la data d'emissió.

  Finalment, des de "Serveis Disponibles" també serà possible contestar requeriments o aportar documentació relacionada amb una notificació rebuda de la AEAT corresponent a l'expedient, o també efectuar al·legacions i/o aportar documents o justificants, si fos necessari.

  detalli tramitació 143 abonament anticipat
 • Amb icona
  Preguntes freqüents
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda