Adhesió a una sol·licitud col·lectiva

 • Aquesta entrada permet que, una vegada presentada una sol·licitud col·lectiva d'abonament anticipat, la resta de sol·licitants s'adhereixin a l'esmentada sol·licitud.

  Perquè una sol·licitud d'abonament anticipat pugui ser tramitada, és necessària l'adhesió de la resta de sol·licitants a la sol·licitud col·lectiva ja presentada, per a la qual cosa s'utilitzarà l'opció "Adhesió a sol·licitud col·lectiva (resta de sol·licitants)" disponible en la Seu Electrònica.

  Els sol·licitants podran realitzar aquest tràmit tant si accedeixen amb certificat o DNI electrònic com amb  Cl@ve PIN.

  En primer, lloc verifica que les dades del sol·licitant són correctes.En el camp "Tipus Sol·licitador", selecciona "Secundari" i prem "Buscar" per localitzar la presentació.

  sol·licitant secundari

  Accedeix a la presentació des de l'enllaç de l'expedient de la sol·licitud que es trobi en estat "Sol·licitud col·lectiva en espera d'adhesió".

  estat de sol·licitud

  En el detall de la sol·licitud, localitza l'apartat del sol·licitant 2, o el que correspongui, i fes clic en "Adherir-se".Tingues en compte que aquesta opció només apareixerà a l'expedient si has accedit com a segon sol·licitador;si accedeixes com a primer sol·licitant, l'opció "Adherir"-se no estarà disponible.

  botó de sol·licitud d'adhesió

  A la pantalla de confirmació de l'adhesió, verifica que les dades són correctes i prem el botó "Firmar i Enviar".

  Firmar i enviar adhesió

  Apareixerà una finestra de confirmació que conté codificada la informació que s'enviarà.Marca la casella "Així que"I prem "Firmar i Enviar".

  marcar així que i firmar i enviar

  Si el procés s'ha realitzat correctament, es mostrarà el rebut de presentació amb les dades del registre i el CSV (Codi Segur de Verificació) associat a l'esmentada presentació que permetrà recuperar en qualsevol moment el justificant des de l'opció de Confrontació de documents disponible a la Seu Electrònica.

  rebut de presentació

  Pots accedir al rebut en format PDF des de l'enllaç "Ver en format imprimible".

  col·lectiva 143 anticipat sol·licitant
 • Amb icona
  Preguntes freqüents
 • Amb icona
  Normativa
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda