Presentació electrònica del model 380

L'accés i presentació d'aquest model pot realitzar-se amb certificat, DNI electrònic o Cl@ve PIN.A més del mateix titular de la declaració, també pot presentar-la un tercer que actuï en nom seu, ja sigui un col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit.

En accedir al formulari, es mostrarà per defecte una autoliquidació del tipus "Cuota Zero", amb una única operació a liquidar i sense mitjans de transport.Si la declaració necessita un formulari diferent, modifica les dades necessàries del requadre "Dades de petició del formulari de presentació".

Formulari del model 380 per defecte

Seleccioni el tipus d'autoliquidació

Després prem el botó "Firmar i Enviar" al final del formulari, marca la casella "Així que" i prem de nou "Firmar i Enviar" per obtenir el nou formulari.

Marqui "Així que" i premi "Firmar i enviar"

En la part superior, "Avisos", s'especificarà el tipus de formulari seleccionat.

Avisos indicant el tipus de declaració seleccionada

Complimenta la resta dels apartats del formulari, "Dades d'identificació", "Operacions a realitzar", "Mitjà de Transport" (si n'hi hagués) i Contacte i Observacions.Els marcatges amb asterisc són d'emplenament obligatori.

Apartats de la declaració seleccionada

Si desconeixes el codi de la dependència de la Duana, prem a la icona de la interrogació situada al costat de la casella.Pots fer una recerca per codi, valor informació o descripció.Prem "Buscar" i es mostraran els 10 primers registres de la consulta. Fes clic en "més" per avançar.Per introduir el codi de la duana a la casella corresponent, fes clic en el número de la columna "Codi".

Codi de la dependència de la duana

Si la declaració té com a resultat un ingrés i no se selecciona alguna de les opcions d'ajornament o reconeixement de deute, serà necessari obtenir un NRC (justificant del pagament) previ a la presentació.Introdueix el codi NRC de 22 xifres, facilitat per l'entitat bancària, a la casella "Número de referència".

Número de Referència NRC

Si la declaració té mitjans de transport, selecciona un tipus i el nombre de mitjans.Posteriorment, emplena les dades de l'apartat corresponent que s'habilitarà al formulari.

Mitjans de transport

Finalment, indica les dades de contacte i les observacions oportunes i prem "Firmar i Enviar", marca la casella "Així que i fes clic en "Firmar i enviar", per acabar amb la presentació.

Firmar i enviar

Així que, Firmar i Enviar

El resultat de la presentació serà una pàgina web amb l'avís "La seva declaració del model 380 ha estat admesa", amb les dades de la presentació:Data i hora, NIF del signant i CSV (Codi Segur de Verificació), i les dades d'identificació de la presentació:Número de referència, Duana, NIF del contribuent i del representant, exercici i període, etc.

La seva declaració ha estat admesa

Model 380 Presentació electrònica IVA presentació assimilada importació
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda