Presentació electrònica del model 368 per fitxer de Subjecte Passiu establert al Territori d'aplicació de l'IVA espanyol

 • Per a la presentació electrònica del model 368 mitjançant fitxer és necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que va a transimir, amb les dades ajustades al disseny de registre corresponent.El fitxer  XML contindrà les dades referides a una única declaració d'un contribuent per a un determinat període.

  En els següents enllaços trobarà l'esquema que ha de seguir el fitxer XML, "Esquema del fitxer", la descripció de les dades que ha d'incloure al fitxer, en el PDF:"Descripción de les dades" i, un fitxer amb el nom:"Exemple de fitxer per presentar" que li pot servir d'ajuda.

  Presentació electrònica telemàtica 368 fitxer Règim Unió
 • Esquema del fitxer    (16 kB)
 • Descripció de les dades    (35 kB)
 • Exemple de fitxer per presentar    (3 kB)
 • A la Seu Electrònica disposa de l'enllaç per presentar la declaracón mitjançant el fitxer, per al Règim de la Unió, a "Presentar i consultar declaracions" dins de "Tràmits destacats".També en Seu Electrònica, "tots els tràmits", Impostos i taxes, "IVA",Declaració de IVA dels règims expeciales de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics"

  La presentació d'aquest model requereix identificació amb certificat o DNI electrònic, ja sigui de l'empresari o professional, dels seus representants apoderats a realitzar el tràmit o de col·laboradors socials.

  Polsi "Presentació del model 368 per fitxer".

  Presentació fitxer

  Identificació amb certificat electrònic

  Una vegada identificat apareixerà una finestra d'"Avisos" de lectura recomanada.A la part inferior premi "Llegir declaració" per triar el fitxer a carregar.

  Llegir declaració

  És recomanable que el fitxer es trobi al seu disc local en una carpeta cridada "AEAT".Una vegada seleccionat el fitxer premi "Obrir".

  Obrir fitxer

  Es mostrarà un resum de la declaració amb les dades del sol·licitant, el resultat i el tipus de declaració.

  Fitxer carregat

  En "Tipus de declaració" seleccioni una de les tres opcions, si ha indicat que realitza l'ingrés total o parcial del deute necessitarà obtenir un NRC com a justificant del pagament de l'ingrés, aquesta dada podrà estar inclosa al fitxer .xml.Si el NRC no està inclòs al fitxer, utilitzi el botó "Realitzar pagament (obtenir NRC)" que li posarà en contacte amb la passarel·la de pagaments de la AEAT per obtenir-lo en aquell moment.Si ja disposa d'un fitxer amb el NRC, premi "Llegir NRC de fitxer" i seleccioni l'arxiu que conté el nrc, per exemple "nrc.txt", guardat a la carpeta "AEAT".

  Ingrés total

  En el cas que existeixin errors que hagi de corregir i impedeixin la presentació es mostrarà la pestanya "Errors", amb la descripció de l'error.

  Errors

  Si no conté errors, premi el botó "Firmar i enviar" per iniciar la presentació.

  Firmar i enviar

  Marqui la casella "Així que" per confirmar la presentació de la declaració i premi "Firmar i enviar".

  Així que, Firmar i enviar

  Si tot és correcte, obtindrà el full de resposta que li serveixi com a justificant de la declaració amb un número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació de 16 caràcters, número de justificant, data i hora de presentació i dades del presentador i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Enllaços d'interès:

  Presentació electrònica telemàtica 368 fitxer Règim Unió
 • ayuda,368
  Ajuda model 368
 • Informació i passos per obtenir un certificat electrònic
 • Model 368.Declaración de IVA de los regímenes especiales de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o electrónicos.
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda