Presentació electrònica del model 353

 • El formulari per a l'emplenament i presentació en línia del model 353 de 2020 està disponible en Seu Electrònica, "tots els tràmits", Impostos i taxes "IVA", "Model 353.IVA Grupo de entidades.Model agregat.Autoliquidación mensual"

  La presentació telemàtica del model 353 requereix identificar-se amb certificat electrònic del declarant.Además del propio titular de la declaración también puede presentarla un tercero que actúe en su nombre, ya sea un colaborador social o un apoderado a realizar el trámite.

  Faci clic en "Presentació 2020".

  Tràmits model 353

  Identificació amb certificat

  Per visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, estableixi el zoom i mida de lletra recomanats al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anteriors).

  • En Internet Explorer, accedeixi a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada premi la tecla F10), "Mida de text" i seleccioni "Mitjà", en "Zoom" seleccioni 100%.També pot seleccionar el zoom des de la icona de la femella.
  • En Google Chrome, accedeixi a "Configuració" (des dels tres punts verticals), "Aspecte", "Mida de la font" i seleccioni "Mediano (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" seleccioni 100%.També des d'Apropar/allunyar pot seleccionar el zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, accedeixi a la icona de tres ratlles, en "Mida" seleccioni 100% amb els signes "+" i "-", polsi "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" seleccioni una mida inferior a l'actual, si no veu correctament el formulari.
  • En Safari, accedeixi a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  Després d'identificar-se, accedirà al formulari.Cumplimente los datos identificativos y marque las casillas que correspondan en su caso.Indiqui l'exercici i seleccioni el període en el desplegable.

  Datos identificativos

  El camp número de grup dona com a correctes els següents formats:

  • IVAxxxx/aa (IVA – 4 dígits –barra –dos dígits d'año):ejemplo IVA0006/20

  • xxxx/aaBVA (Quatre dígits –barra –dos dígits d'any –lletra B –lletres VA):ejemplo0006/20BVA

  • xxxx/aaAVA (Quatre dígits –barra –dos dígits d'any –lletra A – lletres VA):ejemplo 0006/20AVA

  • xxxx/aaGVA (Quatre dígits –barra –dos dígits d'any –lletra G –lletres VA):ejemplo 0006/20GVA

  • 31xxxxx (Codi 31 –cinc dígitos):ejemplo 3100006

  Qualsevol altre emplenament torna el següent avís:

  Error número de grup

  Els resultats de la liquidació s'autoemplenen depenent de les dades facilitades en la resta de camps.A més, el formulari permet la presentació d'una declaració complementària corresponent al mateix concepte, exercici i període.En aquest cas haurà d'indicar el número de justificant de la declaració anterior.

  En l'apartat "Entitats del grup que tributen en el règim especial", trobarà un encaix des de la que pot donar d'alta, baixa i navegar entre els registres.Per donar d'alta un registre premi a la icona "Nou registre" identificada per un full en blanc amb el signe "+" en verd.Complimenti el NIF de l'entitat dependent i la resta de caselles.

  Apartat Entitats del grup

  Seleccioni el tipus de declaració en funció del seu resultat.Si el resultat és a ingressar i no domicilia l'ingrés s'habilitarà el camp per incloure el Número de Referència NRC, codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com a justificant del pagament.Podrà realitzar el pagament prèviament o en aquell moment, des de l'enllaç "Optatiu:Obtenir NRC" que enllaçarà amb la passarel·la de pagaments per realitzar l'ingrés amb les dades que s'han consignat al formulari.

  Resultat a ingressar

  Des de l'encaix inferior té accés a les funcions per validar la declaració, guardar i carregar dades, exportar i importar declaracions i firmar i enviar.

  Encaix inferior

  Abans de presentar la declaració, comprovi si té avisos o errors des del botó "Validar declaració".En la part superior apareixerà una pestanya amb els errors i avisos detectats.Premi "Anar a l'avís" o "Anar a l'error" per accedir al camp o apartat que ha de revisar.

  Recordi que els avisos són informatius i no impedeixen la presentació.Per la seva part, els errore si han de ser corregits.

  Avisos i errors

  En qualsevol moment, encara que existeixin errors o no s'hagi completat la declaració, podrà Desar les dades introduïdes perquè quedin emmagatzemats al servidor de la AEAT Posteriorment, pot recuperar-los mitjançant el botó "Carregar" per continuar amb l'emplenament.

  Guardar i Cargar

  Si no existeixen errors, és possible "Exportar"Un fitxer amb la declaració en format BOE (extensió .322) vàlid per a la seva presentació.

  Exportar

  El botó "Importar" permet incorporar un fitxer amb la declaració en format BOE, exportat des del mateix formulari o generat des d'un programa extern seguint les especificacions del disseny de registre publicat en l'apartat "Ajuda" (situat a la cantonada superior dreta), "Dissenys de RegistreModels del 300 al 399".

  Importar

  Una vegada que la declaració sigui completa i validada sense errors, premi "Firmar i enviar"Per realitzar la presentació.

  Per presentar la declaració premi Firmar i Enviar

  A la següent finestra marqui "Així que" i premi "Firmar i enviar".Si tot és correcte, obtindrà un full de resposta amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit".El PDF incrustat conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en els quals hi hagi reconeixement de deute, al full resposta apareixerà un enllaç per realitzar la sol·licitud de l'ajornament o de la compensació.Premi "Tramitar deute".

  A continuació apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i de la clau de liquidació.Haurà de triar entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.Si no ha tramitat el deute en aquell moment pot fer-ho des de Seu Electrònica, "tots els tràmits", "Recaptació", Ajornament i fraccionament de deutes".

  Presentació electrònica telemàtica model 353 IVA
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda