Presentació electrònica del model 309

 • Per a la presentació telemàtica del Model 309 de l'exercici 2018 i següents, la AEAT facilita un formulari que s'emplena en línia i s'envia directament.Pot accedir al formulari des de Seu Electrònica, "tots els tràmits", Impostos i taxes "IVA", "Model 309.IVA Declaració - Liquidació no periòdica".

  Faci clic en "Presentació - Exercici 2018 i següents".

  Presentació electrònica

  Identifiqui's amb certificat, DNI electrònic o bé mitjançant el sistema d'identificació  Cl@ve PIN.Podrà presentar la declaració amb  Cl@ve PIN sempre que el declarant sigui persona física.

  Identificació amb certificat/DNIe o Cl@ve PIN

  Empleni les dades identificatives i marqui les caselles que corresponguin si s'escau.

  Emplenament de dades

  Des de l'encaix té accés a les funcions per validar la declaració, eliminar dades, recuperar declaracions guardades anteriorment, exportar i importar declaracions i presentar la declaració.

  Encaix d'opcions

  Per realitzar la presentació electrònica generant el fitxer des d'un programa extern és necessari que s'ajusti al disseny de registre corresponent al model.Pot consultar el disseny de registre al nostre web en l'apartat "Ajuda" (situat a la cantonada superior dreta de la pàgina d'inici), "Dissenys de RegistreModelos 300 al 399".

  Abans de presentar la declaració comprovi si té avisos o errors des del botó "Validar declaración".A la part inferior li apareixerà la pestanya "Errors" amb els avisos o errors detectats.Recordi que els avisos donen informació rellevant a tenir en compte però no obstaculitza la presentació de la declaració.En cas que la declaració contingui errors, aquests han de ser corregits.

  Validar declaració

  Errores y avisos

  És possible exportar la declaració amb el format del disseny lògic publicat i extensió .309 des de la icona corresponent, sempre que no contingui errors.

  Exportar declaració

  Si desitja continuar en un altre moment, utilitzar el fitxer generat amb un programa extern o realitzar la presentació en un altre equip, en accedir al model premi "Importar"I triï el fitxer .309 generat.

  Importar declaració

  Empleni la resta de dades i triï un tipus de liquidació.

  Empleni la resta de dades

  Triï el tipus de liquidació

  Si el resultat és a ingressar haurà d'obtenir primer el NRC i després presentar l'autoliquidació.El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que serveix com a justificant del pagament.Des del mateix formulari pot connectar amb la passarel·la de pagament per generar automàticament un NRC amb les dades que conté la declaració.Des de l'enllaç "Realitzar pagament (obtenir NRC)" enllaçarà amb la passarel·la de pagaments per generar el pagament amb les dades que s'han consignat al formulari.

  Una vegada introduït el NRC en el camp "Número de Referència NRC", i validada la declaració sense errors, faci clic en "Firmar y Enviar";finalment apareixerà una finestra amb la informació de la declaració codificada i les dades del presentador i el declarant.Marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per finalitzar la presentació.

  Firmar i enviar

  Si tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparegui "Su presentación ha sido realizada con éxito"Amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en els quals hi hagi reconeixement de deute, al full resposta de presentació realitzada amb èxit, es mostrarà un enllaç per realitzar la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació.Premi "Tramitar deute".A continuació apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i de la clau de liquidació.Haurà de triar entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.

  309 presentació electrònica telemàtica
 • Model 309.Declaració liquidació no periòdica.
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda