Presentació electrònica del model 303 per fitxer

 • Per realitzar la presentació del "Model 303.IVA Autoliquidació" mitjançant fitxer, accedeixi a Seu Electrònica, "tots els tràmits, Impostos i taxesIVA, "Model 303" i seleccioni el tràmit "Presentació exercici 2020 (amb fitxer)".

  El fitxer de presentació haurà de complir amb les especificacions del disseny de registre publicat, que pot consultar en la pàgina web d'Agència Tributària, dins d'"Ajuda", "Dissenys de Registre", "Models del 300 al 399"

  Tràmits presentació model 303

  L'accés requereix identificació amb certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN.

  Identificació amb certificat/DNIe o Cl@ve PIN

  Després de la identificació, es mostra la pàgina d'enviament del fitxer.Abans de procedir tingui en compte els avisos.

  Llegir fitxer

  Després de revisar els avisos, premi el botó "Llegir declaració"I localitzi el fitxer generat.

  Seleccioni un fitxer

  A continuació, es mostren totes les dades de la declaració.Si són correctes, premi "Firmar i enviar" a la part inferior.

  Dades de la declaració

  Apareixerà una finestra de confirmació de la presentació.Marqui la casella "Conforme"I premi "Firmar i enviar".

  Premi així que, firmar i enviar

  Després de firmar i enviar, obtindrà un full de resposta amb el missatge "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" i amb el codi segur de verificació.El PDF incrustat conté la informació de la presentació a la primera pàgina (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i la còpia completa de la declaració a les pàgines posteriors.

  Report de l'enviament realitzat

  En els casos en els quals hi hagi reconeixement de deute, al full resposta es mostrarà un enllaç per realitzar la sol·licitud de l'ajornament o de la compensació.Premi "Tramitar deute".A continuació apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i la clau de liquidació.Haurà de triar entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.

  Enlaces de interés:

  Presentació telematica electrònica model 303 fitxer
 • Ajuda tècnica 303
 • Dissenys de registre - Models 300 al 399
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda