Presentació electrònica del model 611

 • La presentació del model 611 mitjançant fitxer es realitzarà mitjançant TGVI online.Aquesta nova via de presentació estarà disponible per a fitxers voluminosos, encara que es permetrà la presentació de fitxers amb qualsevol nombre de registres.

  Mitjançant aquesta opció, si el fitxer conté registres correctes al costat d'altres d'erronis, pot presentar parcialment els registres correctes i descarregar els registres erronis, a més del motiu de l'error en un fitxer txt per posteriorment, una vegada reparats els errors, enviar-los mitjançant declaracions complementàries.

  Li recomanem depurar, prèviament a la presentació de la declaració, el cens dels seus declarats mitjançant el servei de Identificació fiscal per evitar errors d'identificació.Aquest servei es troba al bàner de la campanya "Declaracions Informatives 2019" de la pàgina d'inici.

  Servei d'Identificació fiscal

  Per a la presentació electrònica del "Model 611.Declaració informativa.Pagaments en metàl·lic de l'impost que grava els documents negociats per Entitats Col·laboradores.Declaració Resum Anual, accedeixi a Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 611", "Presentació 2019".

  Tràmits model 611

  L'accés al tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic o del declarant.També pot identificar-se una persona o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers:col·laborador social (sol amb certificat electrònic) o apoderat.Seleccioni el seu certificat i premi "Acceptar".

  Identificació amb certificat

  Serà necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre publicat.

  Empleni les dades requerides a la finestra inicial.

  Mitjançant el botó "Recuperar" es mostrarà la informació de l'últim fitxer validat per al mateix NIF, exercici i període.Per enviar un nou arxiu premi "Llegir fitxer" i, a continuació, "Examinar", per seleccionar l'arxiu.

  Dades declaració

  Llegir fitxer

  Verifiqui que les dades identificatives del declarant, el model i l'exercici són correctes i faci clic en "Validar" per transmetre el fitxer.

  Validar fitxer

  Durant la transmissió apareixeran dues barres de progrés informant del percentatge de validació, tant del fitxer com dels registres.

  Progrés validació fitxer

  En finalitzar la transmissió es mostrarà el resum del resultat de la validació.

  Nota: En aquest pas del procés només es valida el fitxer.La presentació podrà realitzar-se en passos posteriors.

  Si la validació és correcta, podrà realitzar la presentació i obtenir el justificant corresponent.Si es detecten errors s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis i estaran disponibles les opcions "Presentar registres correctes", "Descarregar registres erronis" y "Descarregar missatges d'error".

  Registres correctes i erronis.Opcions disponibles

  Presentar registres correctes

  Seleccioni aquesta opció per presentar únicament els registres correctes.A la següent finestra marqui "Així que" i premi "Firmar i enviar".

  Presentar registres correctes

  Així que, firmar i enviar

  Obtindrà el rebut de presentació només amb els registres correctes presentats en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir.El document conté la informació de la presentació:número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, número de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador.

  Justificant presentació

  Descarregar registres erronis

  Es descarregarà un fitxer amb el format del disseny de registre en vigor amb el total de registres erronis.

  Faci clic en "Descarregar registres erronis" i podrà obrir o guardar el fitxer al seu equip.

  Descarregar registres erronisFitxer registres erronis

  Descarregar missatges d'error

  El fitxer de text descarregat conté el detall dels errors detectats per a cada registre erroni de tipus 2 (Declarats).En cada línia es mostrarà un registre de detall erroni amb el seu missatge d'error corresponent.És necessari moure la barra de desplaçament fins al final de les línies per poder visualitzar els codis i descripcions dels errors.

  Descarregar missatges d'error

  Aquest arxiu té un caràcter informatiu.Serà d'utilitat per identificar els errors detectats i procedir a la seva correcció i presentació.

  Fitxer errors

  Enllaços d'interès:

  611 informativa presentar presentació
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda