Presentació electrònica del model 390 mitjançant fitxer

 • Si disposa d'un fitxer del model 390 de l'exercici 2020 generat amb un programa extern que s'ajusta al disseny de registre publicat no podrà importar-lo al formulari web però podrà realitzar la presentació des de l'enllaç "Presentació exercici 2020 (amb fitxer)" disponible en la relació de tràmits del model 390 en Seu Electrònica.

  Pot accedir a aquesta opció des de diferents rutes de la Seu, per exemple, "Trámites destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 390.IVA Declaració Resum Anual".

  Presentació mitjançant fitxer 2019

  L'accés al tràmit requereix identificar-se amb certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN del declarant.També pot identificar-se una persona o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers:col·laborador social o apoderat.

  Si utilitzarà un certificat electrònic per identificar-se faci clic en l'enllaç "Acceda amb certificat o DNI electrònic" però, si utilitzarà el sistema Cl@ve PIN introdueixi el DNI o NIE a la casella i, a continuació, aporti la dada de contrast per continuar.

  Identificació

  Una vegada seleccionat el tipus d'accés revisi el quadre d'avisos per assegurar-se que es realitzarà la presentació correctament.Faci clic en "Llegir declaració" i seleccioni el fitxer que conté la declaració que vol enviar i que compleix amb el disseny de registre actualitzat per al model 390.

  Llegir declaració

  Seleccioni el fitxer i premi

  Es carregarà la declaració en un formulari similar al disponible a la Seu Electrònica però ha de tenir en compte que els camps no són editables.Qualsevol canvi haurà de realitzar-se al fitxer o en l'aplicació que hagi utilitzat per generar-lo.

  Fitxer carregat

  Mitjançant la barra de desplaçament baixi fins al final de la pàgina on es troba el botó "Firmar i Enviar" per procedir a l'enviament de la declaració.

  Firmar i enviar

  Finalment, marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar" per presentar la declaració.

  Confirmació fitxer model 390

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir.A la primera pàgina del document es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, el resum de la declaració.

  390 justificant en PDF

  390 iva anual presentar presentació fitxer
 • Model 390.Declaració resum anual IVA.
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda