Com fer una còpia de seguretat de les dades del programa de IVA 2016

 • Per realitzar una còpia de seguretat de les dades contingudes en el programa d'ajuda IVA El 2016 ha de guardar la carpeta "CloudScape" ubicada en la ruta d'instal·lació del programa (per defecte el programa s'instal·la en C:\AEAT\IVA2016).Si ha modificat la ruta d'instal·lació del programa, haurà de buscar aquesta carpeta en la ruta on hagi realitzat la instal·lació del programa.Copiï la carpeta "CloudScape", per exemple, a l'Escriptori.

  Carpeta CloudScape

  D'aquesta forma, haurà generat una còpia de seguretat de totes les declaracions que tingués emmagatzemades al seu equip que podrà utilitzar en el cas que sigui necessari recuperar-les.

  Si necessita traslladar les dades a un altre equip, instal·li el programa IVA 2016 i enganxi la còpia de la carpeta "CloudScape" per substituir la carpeta "CloudScape" original (buida) en la ruta on hagi instal·lat el programa.

  A més, el programa d'ajuda IVA El 2016 permet realitzar una còpia de seguretat de les declaracions mitjançant l'eina "Exportar declaració IVA 2016".Per accedir a l'opció "Exportar declaració IVA El 2016" és necessari que no existeixi cap declaració oberta.Aquesta opció es troba en el menú "Arxiu" o en la barra de tasques del programa.

  Seleccioni Archivo Premi Exportar

  Per a més informació sobre el procediment d'exportació i importació consulti l'enllaç d'ajuda Cómo exportar i importar declaracions el programa de IVA 2016.

  Enllaços d'interès:

  390 iva2016 seguretat
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda