Com emplenar el Model 390 sense activitat (lloguers)

Per complimentar la declaració del model 390 (Resum Anual de IVA) per arrendament de locals de negoci sense activitat, segueixi aquestes indicacions:

 • A la pàgina 1 (I), introdueixi les dades identificatives del declarant i empleni el corresponent en el seu cas en l'apartat "Concurs de creditors".

Opcions per marcar

 • Premi "Següent" per accedir a la següent pàgina i complimentar les activitats a què es refereix la declaració.Situï el cursor en el camp "Clau" i faci clic sobre la icona que s'habilita a la dreta per seleccionar l'activitat.

Icona per seleccionar l'activitat

 • A continuació, marqui l'opció "Llogaters de Localices de Negocio i Habitatges" en l'apartat "Activitat" i seleccioni l'epígraf de l'esmentada activitat corresponent en el seu cas.Premi "Acceptar".

Llogaters de locals de negoci i habitatges

 • Pot obtenir la declaració per a la presentació electrònica amb certificat electrònic o sistema Cl@ve PIN, o bé la predeclaració per a la confirmació per SMS. Per a això accedeixi a "Archivo", "Presentació de Declaracions".Esculli la forma de presentació per al model.

Icona per presentar la declaració Arxiu Presentació Telemàtica

Formes de presentació del model 390

Formes de presentació del model 390

 • Presentació electrònica amb certificat electrònic o DNIe.Pot ser utilitzada per tots els subjectes passius encara que serà obligatòria per als inscrits en el Registre de devolució mensual, aquells que tinguin la condició de gran empresa o hi siguin adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents, els que tributin en Règim Especial del grup d'entitats, les Administracions Públiques, així com aquells que tinguin forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada.

Presentació amb certificat o Dnie

Disposa d'informació completa sobre aquest procediment en l'enllaç de la nostra ajuda "Com realitzar la presentació electrònica d'una declaració de IVA 2016 (model 390)".

 • Presentació electrònica amb Cl@ve PIN, per a la qual cosa s'haurà de registrar prèviament en el sistema.El registre pot realitzar-se per internet mitjançant un codi segur de verificació (CSV) proporcionat per la AEAT o bé amb firma digital.També podrà registrar-se presencialment en una de les oficines d'inscripcions adherides al sistema.Després del registre en el sistema Cl@ve, podrà realitzar tràmits per internet obtenint una Cl@ve PIN.Aquest sistema podrà ser utilitzat per totes les persones físiques no obligades a la utilització de signatura electrònica avançada.

Presentació amb sistema clau pin

Per a més informació, pot consultar l'enllaç "Com realitzar la presentació electrònica d'una declaració de IVA 2016 amb Cl@ve PIN (model 390)".

 • Presentació mitjançant SMS. Els subjectes passius no obligats a la utilització de la signatura electrònica avançada, podran a través del programa d'ajuda, utilitzar l'opció de "Predeclaració" (sense certificat), que els permetrà generar la declaració mitjançant el servei d'impressió, i una vegada obtingut el número d'identificació de la mateixa, confirmar-la mitjançant l'enviament un SMS.

Obtenció de la predeclaració per a la seva posterior presentació per SMS

En l'enllaç "Com realitzar la presentació electrònica d'una declaració de IVA 2016 mitjançant SMS. (model 390)" pot consultar el procediment de presentació d'aquesta modalitat.

Enllaços d'interès:

390 complimentar arrendament sense activitat
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda