Com crear una declaració substitutiva del IVA 2016

 • Per generar una declaració substitutiva d'una declaració de IVA es realitza de forma similar a una nova declaració, una vegada indicat un nom i una descripció si procedeix complimenti les dades identificatives.És necessari marcar la casella corresponent a declaració substitutiva en l'apartat destinat a aquest efecte.

  Aquesta casella es troba a la finestra que conté les dades del subjecte passiu.En aquest cas es farà constar també en el camp habilitat per a això el nombre identificatiu de 13 dígits que figura en la numeració del codi de barres de la declaració anterior que se substitueix mitjançant la nova.

  Apartat de la declaració substitutiva

  El programa de IVA no permet realitzar declaracions complementàries.

  Li recordem que només es marcarà amb una "X" la casella "Declaració substitutiva" quan la presentació de la declaració tingui per objecte anul·lar i substituir completament a una altra declaració anterior en la qual s'haguessin inclòs dades inexactes o errònies.

  Opció marcada

  Es marcarà amb una "X" la casella "Declaració substitutiva per rectificació de quotes en cas de concurs de creditors (art. 80.Tres LIVA)" quan la presentació de la declaració tingui per objecte anul·lar i substituir completament una altra declaració anterior i la causa d'aquesta presentació sigui exclusivament la rectificació d'autoliquidacions del període objecte de declaració per haver estat declarat en concurs mitjançant interlocutòria judicial d'acord amb l'article 80 Tres.LIVA.

  Declaració substitutiva per rectificació

  Empleni la declaració marcant la casella corresponent i generi de nou el fitxer per a la presentació electrònica de la declaració substitutiva o obtingui la predeclaració per realitzar la impressió o la confirmació mitjançant l'enviament per SMS. Per a més informació consulti els enllaços "Com realitzar la presentació electrònica d'una declaració de IVA 2016 Com realitzar la presentació amb Cl@ve PIN (model 390)", o "Com realitzar la presentació de la declaració anual de IVA mitjançant SMS. (Exercici 2016)".

  Enllaços d'interès:

  390 iva 2016
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda