Presentació electrònica del model 345 (fins a 40.000 registres)

 • Per presentar mitjançant formulari web el model "345. Declaració informativa. Plans, fons de pensions i sistemes alternatius. Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans individuals d'Estalvi Sistemàtic, Plans de Previsió Social Empresarial i Assegurances de Dependència. Declaració anual partícips i aportacions.", accedeixi a l'opció "Presentació 2018 (fins a 40.000 registres)", disponible en Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 345".

  Tràmits model 345

  Presentación electrónica telemáica modelo 345 informativas 2018
 • La presentació a través d'Internet requereix identificar-se amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del declarant.

  A més del mateix titular de la declaració, també la pot presentar un tercer que actuï en el seu nom, ja sigui un col·laborador social o un apoderat a fer el tràmit.

  Per visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprovi el zoom i mida de lletra establert en el navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anterior

  • En Internet Explorer, accedeixi a "Veure" en la barra de menú (si no la té activada premi la tecla F10), "Mida de text" i seleccioni "Mitjà". En "Zoom" seleccioni 100%. També pot modificar el zoom directament des del menú "Eines" (icona d'engranatge a la part superior dreta).
  • En Google Chrome, accedeixi a "Configuració", "Aspecte", "Mida de font" i seleccioni "Mitjà (recomanat)". En "Zoom de la pàgina" seleccioni 100%. També pot modificar el zoom directament des d'"Acostar/allunyar", dins del menú de Chrome.
  • En Mozilla Firefox, accedeixi al menú del navegador, "Mida" i seleccioni 100%, utilitzant els signes "+" i "-". Pot reduir el tipus de lletra des d'"Opcions", "General", "Idioma i aparença". "Tipografies i colors", "Mida".
  • En Safari, accedeixi a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  Seleccioni el tipus d'accés, amb certificat/DNI electrònic o Cl@ve PIN.

  Després de la identificació apareixerà una finestra inicial en què ha d'indicar el NIF del declarant i seleccionar una de les tres opcions disponibles:

  Finestra inicial

  • Continuar: dóna accés al formulari en blanc, per al seu emplenament en línia i presentació. En cas que ja hi hagi una sessió de treball anterior, l'aplicació l'informarà i podrà recuperar les dades de la sessió anterior mitjançant el botó "Continuar" o iniciar una declaració "Nova".

  Sessió guardada

  • Importar: mitjançant aquesta opció pot importar un fitxer amb format BOE prèviament generat que segueixi el disseny de registre en vigor, que pot consultar en l'apartat "Enllaços d'interès". L'arxiu podrà haver estat obtingut des del propi formulari exportant la declaració o amb un programa aliè. Tingui en compte que el botó "Importar" només es mostra en aquesta finestra inicial. Una vegada que accedeixi al formulari ja no estarà disponible.
  • Importar any anterior: el formulari carregarà automàticament les dades de la declaració del exercici anterior que consten actius en el servidor de l'AEAT per al declarant consignat.

   Per poder importar del any anterior cal que accedeixi al formulari amb certificat, DNIi o Cl@ve PIN del:
   • Declarant,

   • Col·laborador social que va presentar la declaració l'any anterior,

   • Apoderat que hagués presentat la declaració l'any anterior o bé un apoderat a la consulta de la declaració.

   Introdueixi el NIF del declarant i premi el botó "Importar any anterior", es recupera automàticament la informació i apareix una finestra que informa de les dades importades. Tancament aquesta finestra amb el botó corresponent per poder continuar.

  Després de la finestra inicial, accedirà al model 345 amb els seus diferents apartats "Declarant i resum de la declaració" (és el que s'obrirà per defecte) i "Declarats". Pot canviar d'un a altre des de la pestanya "Apartats", a la part inferior esquerra (les pestanyes inferiors poden mostrar-se o ocultar-se des del botó "Mostrar/ocultar informació" al peu del formulari).

  Declarant i resum de la declaració: empleni les dades requerides del declarant tenint en compte que els camps marcats amb asterisc són obligatoris. En el cas de declaracions complementàries o substitutives, marqui l'opció corresponent i consigni el nombre identificatiu de 13 dígits corresponent a la declaració anterior. Els camps del apartat"Resum de la declaració" no estan habilitats per al seu emplenament, ja que s'autocalculen en funció de les dades introduïdes en l'apartat "Declarats". A mesura que vagi emplenant-se la informació dels declarats, el resum comptabilitzarà el nombre de registres correctes i incorrectes

  Apartats: declarant

  Declarats: A l'apartat "Declarats" trobarà un encaix a la part superior des de la qual podrà donar d'alta, baixa i navegar entre els registres. Per donar d'alta un declarat, premi en la icona "Nou registre" identificat per una fulla en blanc amb el signe "+" en verd.

  Apartats: Declarats

  Des de la llista de declarats podra veure tots els registres donats d'alta i el seu estat de validació (correcte o erroni) dins la columna "Estat". El recompte de registres correctes i incorrectes es traslladarà al apartat "Resum de la declaració". Pot accedir al detall de cada registre fent doble clic sobre el NIF o marcant un registre determinat i prement "Veure l'operació seleccionada".

  Llista declarats

  Una vegada dins del detall, podrà tornar al llista general prement "Tornar a la llista d'operacions".

  Detall operacions

  Des de la llista de declarats, pot realitzar consultes establint criteris de filtratge. Cliqueu "Consultes" a la part superior. En la nova finestra, estableixi el/els criteri/us de filtrat i faci clic en "Consultes".

  Botó Consultes

  Consultes

  S'activarà una nova pestanya a la part inferior trucada "Consulta" al costat de les pestanyes "Apartats" i "Errors" amb els resultats obtinguts en funció dels criteris de cerca establerts.

  La informació del registre s'estén en una sola fila a l'amplada del formulari per la qual cosa cal utilitzar la barra de desplaçament horitzontal per consultar la resta. No obstant això, fent doble clic sobre qualsevol dels resultats apareix la informació del registre a la part superior del formulari.

  Pestanya consultes

  Per comprovar si la declaració s'ha emplenat correctament premi el botó "Validar". S'habilitarà la pestanya "Errors" i es mostraran els codis i descripcions dels avisos o errors detectats.

  Nota: els avisos informen de la conveniència de revisar certa informació, però no impedeixen la presentació o l'exportació. Els errors, tanmateix, exigeixen la seva esmena perquè pugui exportar-se o presentar-se la declaració.

  En cas d'errors, al prémer "Anar al Error" l'aplicació se situarà directament en la casella que ha de corregir. Mitjançant l'opció "Baixar llista d'errors" es generarà un fitxer XML amb tots els errors detectats, que podrà obrir o guardar en l'equip.

  Finalment, si la declaració no conté errors obtindrà el missatge "No existeixen errors".

  Validar: amb errors

  Validar sense errors

  Si abans de presentar la declaració vol obtenir un esborrany per revisar les dades, disposa de l'eina "Esborrany" que genera un PDF amb la declaració, no vàlid per a la presentació. L'esborrany es visualitza en pantalla i també pot baixar-se des de l'opció "clic aquí per baixar el pdf". Tingui en compte que per a la correcta visualització del esborrany necessita disposar d'un visor de PDF com a Adobe Reader. Per tornar a la declaració des de l'esborrany faci clic en "Tornar a declaració". Per emplenar una declaració nova seleccioni "Nova declaració".

  Esborrany

  Esborrany PDF

  Mitjançant l'opció "Guardar" pot salvar en el servidor les dades consignades fins a aquest moment, fins i tot encara que la declaració no estigui validada (pot contenir errors o estar incompleta). D'aquesta manera podrà sortir del formulari sense perdre la informació. De la mateixa manera, si el formulari es tanqués després de finalitzar el temps d'espera per inactivitat podria recuperar les dades introduïdes fins al moment de guardar.

  Per recuperar la informació guardada, accedeixi novament al model 345. Després d'indicar el NIF del declarant i prémer "Continuar" en la finestra inicial, l'aplicació detectarà que existeix una sessió anterior guardada i apareixerà el corresponent avís. Premi "Continuar" per recuperar les dades introduïdes i guardats en la sessió anterior. Si vol començar una declaració des del principi (en blanc) premi "Nova declaració".

  Nota: No és possible emmagatzemar més d'una declaració en el servidor mitjançant l'opció "Guardar". L'última sessió guardada sobreescriurà l'anterior.

  Desar

  Mitjançant el botó "Exportar" generarà un fitxer de la declaració vàlid per a la seva presentació, amb el format del disseny lògic publicat. Aquesta opció exigeix que la declaració estigui validada (ha d'estar completa i no contenir errors). El fitxer tindrà l'el nom NIF i l'extensió.345. Es guardarà per defecte en la carpeta "Baixades" del sistema o en el directori predeterminat en el navegador, encara que pot seleccionar altre directori.

  Exporta

  En el botó "Ajuda" obtindrà un PDF amb la normativa i informació referent al model així com termini, forma i lloc de presentació, a més del disseny de registre del model 345.

  Ajuda

  Després de validar i guardar la declaració, podrà presentar-la prement el botó "Signar i Enviar".

  Botó Signar i enviar

  Conforme, Signar i enviar

  En la pàgina de resposta de la presentació correcta apareixerà un PDF incrustat amb la informació de la presentació en la primera pàgina (número d'entrada de registre, Codi Assegurança de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i la còpia completa de la declaració en les pàgines posteriors amb els declarats presentats.

  Si al presentar la declaració es detecten uns registres correctes i altres erronis, es permetrà presentar només els correctes, deixant els erronis pendents en la sessió de treball per a la seva correcció i posterior presentació mitjançant declaració complementària. En aquest cas, si vol presentar els correctes premi "Si".

  Avís presentació registres correctes

  Després de la presentació dels registres correctes obtindrà l'esmentat PDF, en una nova finestra, amb el justificant de la presentació i el resum de dades presentades.

  A continuació, s'informa de que existeixen registres erronis pendents de corregir i presentar. Novament en el formularioo, podrà baixar la llista dels errors detectats, perquè, una vegada corregits, els pugui presentar mitjançant declaració complementària.

  Registres erronis complementària

  Enllaços d'interès:

  Presentación electrónica telemáica modelo 345 informativas 2018
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • Ajuda - Certificats electrònics
 • DNI electrònic
 • Dissenys de registre - Models 300 al 399