Presentació electrònica del model 296

Per a la presentació electrònica del "Model 296.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de No Residents (sense establiment permanent).Resum anual", pot utilitzar el formulari web disponible a la Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 296, Presentació 2020 (Fins a 40.000 registres)".

Tràmits model 296

El formulari web permet presentar només els registres correctes d'una declaració en la qual s'han detectat errors.Posteriorment pot tornar a la declaració, realitzar les modificacions, altes o baixes de registres que corresponguin i presentar una nova declaració, que contindrà tots els declarats.

Li recomanem depurar, prèviament a la presentació de la declaració, el cens dels seus perceptors mitjançant el servei de Identificació fiscal per evitar errors d'identificació.Aquest servei es troba al bàner de la campanya "Declaracions Informatives 2020" de la pàgina d'inici.

Servei d'Identificació fiscal

La presentació a través de formulari requereix identificar-se amb certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN del declarant.Si utilitzarà un certificat electrònic per identificar-se faci clic en l'enllaç "Acceda amb certificat o DNI electrònic" però, si utilitzarà el sistema Cl@ve PIN introdueixi el DNI o NIE a la casella i, a continuació, aporti la dada de contrast per continuar.

Identificació amb certificat/DNI electrònic o amb Cl@ve PIN

A més del mateix titular de la declaració també pot presentar-la un tercer que actuï en nom seu, ja sigui un col·laborador social (només amb certificat o DNIe) o un apoderat a realitzar el tràmit.

Per visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprovi el zoom i mida de lletra establerta al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anterior):

 • En Internet Explorer, accedeixi a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada premi la tecla F10), "Mida de text" i seleccioni "Mitjà".En "Zoom" seleccioni 100%.També pot modificar el zoom directament des del menú "Eines" (icona d'engranatge en la part superior dreta).
 • En Google Chrome, accedeixi a "Configuració", "Aspecte", "Mida de font" i seleccioni "Mediano (recomanat)".En "Zoom de la pàgina" seleccioni 100%.També pot modificar el zoom directament des d'Apropar/allunyar, dins del menú de Chrome.
 • En Mozilla Firefox, accedeixi al menú del navegador, "Gran" i seleccioni 100%, utilitzant els signes "+" i "-". Pot reduir el tipus de lletra des d'"Opciones", "General", Idioma i aparença."Tipografies i colors", "Mida".
 • En Safari, accedeixi a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

Després de la identificació apareixerà una finestra inicial en la que ha d'indicar el NIF del declarant i seleccionar una de les tres opcions disponibles:

Continuar o importar

 • Continuar: dona accés al formulari en blanc, per al seu emplenament en línia i presentació.Ofereix 3 opcions:

  • "Carregar la sessió de treball del...": mitjançant aquesta opció podrà recuperar les dades d'una sessió anterior que hagués guardat prèviament.

  • "Carregar la declaració presentada el...":si a més ha presentat ja una declaració per al mateix NIF, model, exercici i període, podrà recuperar-la i realitzar modificacions, alta o baixa de registres.

  • "Crear una nova declaració (si es presenta implica l'esborrament de tota la informació prèviament presentada)": seleccioni aquesta opció si desitja emplenar el formulari des de l'inici, sense recuperar dades.

Recuperar sessió anterior

 • Importar: permet importar un fitxer amb format BOE prèviament generat que segueixi el disseny de registre en vigor.L'arxiu podrà haver estat obtingut des del mateix formulari, exportant la declaració, o amb un programa extern.

 • Importar any anterior:el formulari carregarà automàticament els registres de la declaració de l'exercici anterior que estiguin actius al servidor de la AEAT per al declarant consignat.Per a això, és necessari que accedeixi al formulari amb certificat, DNIi o Cl@ve PIN del titular o d'un autoritzat.

Rere la finestra inicial, accedirà a l'apartat "Dades del declarant".Empleni les dades requerides tenint en compte que els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

Els camps de l'apartat "Resum de la declaració" no estan habilitats per al seu emplenament, ja que s'autocalculen en funció de les dades introduïdes en l'apartat "Perceptores".

Pot canviar d'un a un altre apartat (Declarant / Perceptors) des de la pestanya "Apartats", a la part inferior esquerra.Les pestanyes inferiors poden mostrar-se o ocultar-se des del botó "Mostrar/ocultar informació" al peu del formulari).

Declarant i resum

Dins de "Perceptors"Trobarà un encaix en la part superior des de la que podrà donar d'alta, baixa i navegar entre els registres.Per donar d'alta un perceptor, premi a la icona "Nou registre" identificada per un full en blanc amb el signe "+" en verd.

Perceptors

Al llistat de perceptors es visualitzarà la relació de tots els registres donats d'alta amb la informació organitzada en columnes.

Mitjançant les icones de la columna "Estat" podrà comprovar fàcilment els registres que són correctes i aquells que contenen errors, per realitzar les modificacions, altes o baixes corresponents.

Pot accedir al detall de cada registre fent doble clic sobre el NIF o marcant un registre determinat i prement "Ver perceptor".Una vegada dins del detall, polsi "Ver llesta perceptors" per tornar al llistat.

Veure perceptor

Detall perceptor

Des de la llista de perceptors, pot realitzar consultes establint criteris de filtratge.Premi "Consulta" en la part superior.A la nova finestra, estableixi el/els criteri/us de filtrat i faci clic en "Consultar".

Botó Consultes

Consultes

S'activarà una nova pestanya a la part inferior anomenada "Consulta" al costat de les pestanyes "Apartats" i "Errors" amb els resultats obtinguts en funció dels criteris de recerca establerts.

La informació del registre s'estén en una sola fila a l'ample del formulari pel que és necessari utilitzar la barra de desplaçament horitzontal per consultar la resta.No obstant això, fent doble clic sobre qualsevol dels resultats apareix la informació del registre en la part superior del formulari.

Pestanya Consultes

Per comprovar si la declaració s'ha emplenat correctament premi el botó "Validar".S'habilitarà la pestanya "Errors" i es mostraran els codis i descripcions dels avisos o errors detectats.

Nota: els avisos informen de la conveniència de revisar certa informació, però no impedeixen la presentació o l'exportació.Els errors, tanmateix, exigeixen la seva esmena perquè pugui exportar-se o presentar-se la declaració.

En cas que existeixin errors premi "Anar a l'Error" per accedir directament a l'apartat o camp que ha de corregir.Mitjançant l'opció "Descarregar llistat d'errors" es generarà un fitxer XML amb tots els errors detectats, que podrà obrir o guardar a l'equip.Finalment, si la declaració és correcta obtindrà el missatge "No existeixen errors".

Validar

Mitjançant l'opció "Descarregar llistat d'errors" es generarà un fitxer XML amb tots els errors detectats, que podrà obrir o guardar a l'equip.

Fitxer XML errors

Si abans de presentar la declaració vol obtenir un esborrany per revisar les dades, disposa de l'eina "Esborrany"Que genera un PDF amb la declaració, no vàlid per a la presentació.L'esborrany es visualitza en pantalla i tambien pot descarregar-se des de l'opció "clic aquí per descarregar el pdf".Per tornar a la declaració des de l'esborrany faci clic en "Tornar a declaració".Per emplenar una declaració nova seleccioni "Nova declaració".

Botó Esborrador

Esborrany

Mitjançant l'opció "Guardar"Pot salvar al servidor les dades emplenades fins aquell moment, fins i tot encara que la declaració no estigui validada (pot contenir errors o estar incompleta).D'aquesta manera podrà sortir del formulari sense perdre la informació.De la mateixa manera, si el formulari es tanqués després de finalitzar el temps d'espera per inactivitat podria recuperar les dades introduïdes fins al moment de guardar.

Per recuperar la informació guardada, accedeixi de nou al model 296.Després d'indicar el NIF del declarant i prémer "Continuar" a la finestra inicial, l'aplicació detectarà que existeix una sessió anterior guardada i apareixerà el corresponent avís.Marqui l'opció "Carregar la sessió de treball del..."i premi "Continuar"

Nota: No és possible emmagatzemar més d'una declaració al servidor mitjançant l'opció "Guardar".L'última sessió guardada sobreescriurà l'anterior.

Guardar sessió

El formulari té un temps d'espera per inactivitat, li recomanem que guardi la declaració periòdicament per evitar la pèrdua de dades.

Mitjançant el botó "Exportar" generarà un fitxer de la declaració vàlid per a la seva presentació, amb el format del disseny lògic publicat (format BOE).Aquesta opció exigeix que la declaració estigui validada (ha d'estar completa i no contenir errors).El fitxer tindrà l'el nom NIF i l'extensió .296.Es guardarà per defecte a la carpeta "Descàrregues" del sistema o en el directori predeterminat al navegador, encara que pot seleccionar un altre directori.

Exportar

El fitxer exportat (o generat amb un programa extern) pot importar-se al formulari mitjançant l'opció "Importar".

Botó Importar

Si la declaració ja conté dades, s'oferiran 2 opcions d'importació després de seleccionar el fitxer :

 • A. Esborrar tots els registres de Perceptores i importar (els registres existents s'eliminaran en importar el fitxer).
 • B. Agregar registres de Perceptores a la declaració actual (s'afegiran els registres importats als ja existents)

  Selecció del fitxer i importació

Prement el botó "Ajuda"Obtindrà un PDF amb la normativa i informació relacionada amb el model 296, així com termini, forma, lloc de presentació i disseny de registre.

Ajuda

Després de validar i guardar la declaració, podrà presentar-la prement el botó "Firmar i Enviar".

Firmar i enviar

A la nova finestra, marqui la casella "Així que" per confirmar la presentació de la declaració.En el quadre de text es mostrarà codificat el contingut de la declaració.Finalment, premi "Firmar i Enviar" per continuar amb la presentació.

Així que, firmar i enviar

Es mostrarà un avís informant del nombre de registres correctes i erronis que ha emplenat.Si desitja tornar a la declaració per corregir els errors abans de presentar premi "NO".Si prefereix presentar en aquest moment els registres correctes i, posteriorment, corregir els errors i presentar una nova declaració, premi "Si".

Aviso registres correctes i erronis

El resultat de la presentació serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat, que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

En cas de presentació parcial, s'hi informarà en un avís i s'oferirà l'opció de tornar a la declaració per realitzar les modificacions, altes o baixes corresponents.

Justificant de presentació

També podrà recuperar la declaració presentada accedint de nou al formulari, i seleccionant "Importar", "Recuperar declaració presentada el...".

En reprendre la declaració, el llistat de perceptors manté tots els registres i inclou la data de presentació dels ja presentats.

Nota: tingui en compte que en aquest formulari no hi ha les opcions habituals de complementària i substitutiva.Una vegada realitzades les correccions necessàries ha de presentar la declaració completa, incloent tots els registres que s'hagin de declarar.Així mateix, una nova declaració presentada suposarà la baixa de l'anterior.

Tornar a declaració

Enllaços d'interès:

presentació electrònica 296 informativa retencions ingressos compte rendes no residents sense establiment permanent
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda