Presentació electrònica del model 188 (fins a 40.000 registres)

 • Per a la presentació electrònica del "Model 188.Declaració informativa.Retencions i ingressos a compte.Rendes o rendiments del capital mobiliari procedents d'operacions de capitalització i de contractes d'assegurança de vida o invalidesa.Resum anual", es pot utilitzar el formulari web disponible a la Seu Electrònica, des de l'apartat "Tràmits destacats", Presentar i consultar declaracions, "Model 188",Presentació 2018 (fins a 40.000 registres)".

  Presentació model 188

  presentació presentar model 188 electrònica telemàtica
 • La presentació a través d'internet requereix identificar-se amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del declarant.

  A més del mateix titular de la declaració, també la pot presentar un tercer que actuï en el seu nom, ja sigui un col·laborador social o un apoderat a fer el tràmit.

  Per visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprovi el zoom i mida de lletra establerta al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anterior).

  • En Internet Explorer, accedeixi a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada premi la tecla F10), "Mida de text" i seleccioni "Mitjà", en "Zoom" seleccioni 100%.També pot seleccionar el zoom des de la icona de la femella.
  • En Google Chrome, accedeixi a "Configuració", "Aspecte", "Mida de font" i seleccioni "Mediano (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" seleccioni 100%.També des d'Apropar/allunyar pot seleccionar el zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, accedeixi a la icona de tres ratlles, en "Mida" seleccioni 100% amb els signes "+" i "-", polsi "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" seleccioni una mida inferior a l'actual, si no veu correctament el formulari.
  • En Safari, accedeixi a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  Després d'identificar-se, indiqui el NIF a la finestra emergent i esculli una de les opcions per accedir al formulari:

  1. Continuar.Li permet donar d'alta una nova declaració introduint totes les dades.Indiqui el NIF del declarant i premi "Continuar".
  2. Importar.Podrà importar un fitxer amb format BOE que segueixi el disseny de registre del model 188 en vigor, obtingut amb el mateix formulari exportant la declaració o amb un programa aliè.El límit de registres a importar serà de 40.000.Tingui en compte que una vegada donada d'alta la declaració no estarà disponible aquesta opció;
  3. Importar any anterior.S'importaran les dades de l'any anterior dels registres actius de l'exercici anterior en el moment de la consulta, per a això, és necessari que accedeixi al formulari amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del declarant, col·laborador social que va presentar la declaraicón l'any anteior o un apoderat que hagués presentat la declaració l'any anterior o bé un apoderat a la consulta de la declaració.No és possible importar dades de l'any anterior si la declaració supera els 40.000 registres. Introdueixi NIF

  Complimenti la casella "NIF del declarant", verifiqui aquesta dada ja que posteriorment no serà possible modificar-lo, i premi "Continuar", si hi hagués una sessió de treball guardada, l'aplicació li donarà opció a recuperar les dades de la sessió anterior prement "Continuar" o iniciar-ne una de nova des del botó "Nova declaració".

  A la finestra "Declarant i resum de la declaració" empleni les caselles marcades amb asterisc ja que són obligatòries.Les caselles dels camps "Resum de les dades incloses en la declaració" s'autoemplenen amb les dades introduïdes en l'apartat "Perceptores o assegurades".En aquesta finestra també, podrà marcar si la declaració és complementària o substitutiva.

  Emplenar declaració

  Després d'emplenar les dades del declarant, des de la pestanya "Apartats" (si no visualitza la pestanya "Apartats" faci clic en "Mostrar informació" al peu del formulari), accedeixi als perceptors o assegurats.

  Apartados

  En l'apartat "Perceptores o assegurat" trobarà un encaix des de la que podrà donar d'alta, baixa i navegar entre els perceptors o assegurats.Per donar d'alta un perceptor o assegurat premi a la icona "Nou registre" identificada per un full en blanc amb el signe "+" en verd.

  Encaix

  Una vegada emplenades les dades d'un perceptor o assegurat, en aquesta mateixa finestra podrà donar d'alta més registres o tornar a la llista de perceptors o assegurats des del botó "Tornar a la llista perceptors o assegurats".

  Tornar a la llista

  Des de la llista de perceptors o assegurats, pot realitzar consultes establint criteris de filtratge.Premi "Consultes"En la part superior, a la nova finestra estableixi el/els criteri/us de filtrat i faci clic en "Consultar", se li activarà una nova pestanya a la part inferior anomenada "Consulta" al costat de la pestanya "Apartats" amb la informació segons els criteris establerts.

  Consultas

  Criteris de consulta

  La informació del registre s'estén en una sola fila a l'ample del formulari pel que és necessari utilitzar la barra de desplaçament horitzontal per consultar la resta.No obstant això, fent doble clic sobre qualsevol dels resultats apareix la informació del registre en la part superior del formulari.

  Resultado de la consulta

  En la parte inferior de la pantalla se encuentran las opciones disponibles en el formulario.Si no visualitza correctament els botons o apartats comprovi la mida de lletra i el zoom que té configurat al navegador.

  Per comprovar si hi ha errors en la declaració premi el botó "Validar declaració".Si conté errors o avisos s'habilitarà la pestanya "Errors" amb la descripció de l'error o l'avís i el botó "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís", segons correspongui, que el situa a la casella per modificar o complimentar.Mitjançant l'opció "Descarregar llistat d'errors" es generarà un fitxer en format XML amb tots els errors detectats, que podrà obrir o guardar a l'equip.Si la declaració no conté errors obtindrà el missatge "No existeixen errors".

  Validat

  Validar amb errorsA més, si abans de presentar la declaració vol obtenir un esborrany per revisar les dades, disposa de l'eina "Esborrany" per generar un PDF no vàlid per a la seva presentació amb la seva declaració.

  Borrador

  Report de la declaració presentada

  L'opció "Guardar"Permet emmagatzemar les dades complimentades fins aquell moment als servidors de la AEAT, encara que no estigui validat (pot contenir errors o estar incomplet), si ja existeix una declaració guardada anteriorment se sobreescriurà.La recuperació d'aquestes dades es realitza l'accedir novament al formulari web prement "Continuar", una vegada introduït el NIF, si existeix una declaració guardada per a aquest NIF el servidor ho detectarà i li donarà opció a recuperar-la.

  Guardar i carregar

  El formulari té un temps d'espera per inactivitat, li recomanem que guardi la declaració per evitar la pèrdua de dades.

  Mitjançant el botó "Exportar"Podrà generar un fitxer amb el format del Disseny de Registre publicat, sempre que la declaració no contingui errors, i guardar-lo en la ruta que desitgi.Aquest fitxer té el nom NIF i l'extensió .188.El botó "Importar" situat a la finestra emergent en accedir al formulari, li permet importar les dades d'un fitxer generat amb el formulari o amb un programa aliè a la AEAT i confeccionat segons el Disseny de registre del model en vigor (format BOE).

  presentació presentar model 188 electrònica telemàtica
 • Exportar Importar

  Després de validar i guardar la declaració, podrà presentar-la prement el botó "Firmar i Enviar".A la nova finestra, marqui la casella "Així que" per confirmar la presentació de la declaració.En el cuadro de texto se mostrará codificado el contenido de la declaración.Finalment premi "Firmar i Enviar" per continuar amb la presentació.

  Firmar y Enviar

  Així que Firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentacon (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Report de presentació

  No obstant això, si en presentar la declaració, existeixen uns registres correctes i altres d'erronis, es permetrà presentar només els registres correctes, deixant les errònies arracades en la sessió de treball per a la seva correcció i posterior presentació, mitjançant declaració complementària.En aquest cas, si desitja presentar els correctes premi "Si".

  Presentar els registres correctes

  Després de la presentació dels registres correctes obtindrà el PDF, en una nova finestra, amb el número de justificant de la presentació i el resum de dades de la declaració presentades.

  NOTA. Haurà presentat la declaració parcial dels registres correctes, premi el botó "Tornar a declaració" per comprovar els registres que no han estat presentats per ser erronis i que queden pendents de presentar.

  Rebut presentació parcial dels registres correctes

  En prémer "Tornar a declaració", s'informa que queden registres pendents de presentar per ser erronis, premi "OK".

  Advertència sobre els registos que no han quedat presentats

  A la finestra del formulari, trobarà marcada la casella "Declaració complementària per inclusió de dades" i complimentada la casella "Número identificatiu de la declaració anterior" amb el número de justificant de la declaració que acaba de presentar.Li recomanem que guardi la declaració.

  Verifiqui els errors prement "Validar", perquè una vegada corregits els pugui presentar mitjançant declaració complementària.

  Enllaços d'interès:

  presentació presentra model 188 electrònica telemàtica