Presentació electrònica del model 187 (fins a 40.000 registres)

 • Per a la presentació electrònica del "Model 187.Declaració informativa.Accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte de IRPF, IS e IRNR en relació amb rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de transmissions o reemborsos d'aquestes accions i participacions i drets de subscripció", es pot utilitzar el formulari web disponible a la Seu Electrònica, des de l'apartat "Tràmits destacats", Presentar i consultar declaracions, "Model 187, Presentació 2018 (fins a 40.000 registres)".

  Accés a presentació del model

  187 presentació presentar formulari TGVI online informativa
 • La presentació a través d'internet requereix identificar-se amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del declarant.Pot consultar la informació sobre sistemes d'identificació en l'apartat "Enllaços d'interès" a peu de pàgina.

  A més del mateix titular de la declaració, també la pot presentar un tercer que actuï en el seu nom, ja sigui un col·laborador social o un apoderat a fer el tràmit.

  Per visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprovi el zoom i mida de lletra establerta al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anterior).

  • En Internet Explorer, accedeixi a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada premi la tecla F10), "Mida de text" i seleccioni "Mitjà", en "Zoom" seleccioni 100%.També pot seleccionar el zoom des de la icona de la femella.
  • En Google Chrome, accedeixi a "Configuració", "Aspecte", "Mida de font" i seleccioni "Mediano (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" seleccioni 100%.També des d'Apropar/allunyar pot seleccionar el zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, accedeixi a la icona de tres ratlles, en "Mida" seleccioni 100% amb els signes "+" i "-", polsi "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" seleccioni una mida inferior a l'actual, si no veu correctament el formulari.
  • En Safari, accedeixi a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  Després d'identificar-se, empleni la casella NIF del declarant;verifiqui aquesta dada ja que no podrà modificar-se posteriorment.

  A continuació, seleccioni una d'aquestes dues opcions:

  Complimenti el NIF

  • "Continuar" per donar d'alta una declaració.Si en una sessió de treball anterior hagués guardat la declaració, es reconeixerà i li donarà opció a recuperar-la o donar d'alta una nova declaració. Continuar o Nova declaració
  • "Importar" per escollir un fitxer creat amb el mateix formulari mitjançant el botó "Exprotar" o amb un programa aliè a la AEAT i que segueixi el disseny de registre publicat en la pàgina web.

  Després de continuar accedirà la finestra del declarant.En aquest apartat empleni les caselles marcades amb asterisc ja que són obligatòries.Les caselles dels camps "Resum de les dades incloses en la declaració" s'autoemplenen amb les dades incloses en l'apartat "Operacions".En aquesta finestra també, podrà marcar si la declaració és complementària o substitutiva.

  Dades de l'eclarante

  Després de complimentar les dades del declarant, des de la pestanya "Apartats", accedeixi a les operacions.

  Apartados

  En l'apartat "Operacions"Trobarà un encaix des de la que podrà donar d'alta, baixa i navegar entre els declarats.Per donar d'alta una operació premi la icona "Nou registre" identificada per un full en blanc amb el signe "+" en verd.Una vegada complimentades les dades d'un declarat, en aquesta mateixa finestra podrà donar d'alta més registres o tornar a la llista d'operacions des del botó "Tornar a la llista d'operacions".S'ha habilidado la columna "Estat" en la qual podrà comprovar els registres correctes i incorrectes que podrà identificar per la icona que apareix en aquesta columna.

  Encaix

  Llista d'operacions

  En la parte inferior de la pantalla se encuentran las opciones disponibles en el formulario.Si no visualitza correctament els botons o apartats comprovi la mida de lletra i el zoom que té configurat al navegador.

  Per comprovar si hi ha errors en la declaració premi el botó "Validar".Si la declaració conté errors s'habilitarà la pestanya "Errors" amb la descripció de l'error i el botó "Anar a l'Error" que el situa a la casella per modificar o complimentar.Si la declaració no conté errors obtindrà el missatge "No existeixen errors".

  Validar declaració

  Mitjançant l'opció "Descarregar llistat d'errors" es generarà un fitxer en format XML amb tots els errors detectats, que podrà obrir o guardar a l'equip.

  Llistat d'errors per descarregar

  Sense errorsA més, si abans de presentar la declaració vol obtenir un esborrany per revisar les dades, disposa de l'eina "Esborrany"Per generar un PDF no vàlid per a la seva presentació amb la seva declaració.

  PDF de l'esborrany

  BorradorLi recomanem que guardi la declaració per evitar la pèrdua de dades ja que, després d'un temps d'inactivitat la sessió es desconnecta automàticament.

  Faci clic al botó "Guardar"Per conservar les dades.L'opció "Guardar" permet emmagatzemar les dades complimentades fins aquell moment als servidors de la AEAT, encara que no estiguin validats (pot contenir errors o estar incomplet);tingui en compte que si ja existeix una declaració guardada anteriorment se sobreescriurà.La recuperació d'aquestes dades es realitza en accedir novament al formulari web prement "Continuar";una vegada introduït el NIF, si existeix una declaració guardada per a aquest NIF el servidor ho detectarà i li donarà opció a recuperar-la.

  Guardar al servidor de l'AEAT

  Mitjançant el botó "Exportar"Podrà generar un fitxer amb el format del disseny lògic publicat, sempre que no contingui errors, i guardar-lo en la ruta que desitgi;si no selecciona un directori, aquest fitxer es guardarà automàticament a la carpeta "Descàrregues" del sistema o en el directori establert pel navegador per guardar els arxius descarregats.Aquest fitxer té el nom NIF i l'extensió .187.El botó "Importar"Li permet importar les dades d'un fitxer generat amb el formulari o amb un programa aliè a la AEAT i confeccionat segons el disseny lògic del model en vigor (format BOE).Si desitja importar un fitxer ho ha de fer en donar d'alta una declaració a la finestra inicial.

  Exportar declaració

  187 d'informatives formulari TGVI online 2018
 • Després de validar i guardar la declaració, podrà presentar-la prement el botó "Firmar i Enviar".A la nova finestra, marqui la casella "Així que" per confirmar la presentació de la declaració.En el cuadro de texto se mostrará codificado el contenido de la declaración.Finalment premi "Firmar i Enviar" per continuar amb la presentació.

  Firmar y Enviar

  Així que, firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  No obstant això, si en presentar la declaració, existeixen uns registres correctes i altres d'erronis, es permetrà presentar només els registres correctes, deixant les errònies arracades en la sessió de treball per a la seva correcció i posterior presentació, mitjançant declaració complementària.En aquest cas, si desitja presentar els correctes premi "Sí".

  Presentar els registres correctes

  Després de la presentació dels registres correctes obtindrà el PDF, en una nova finestra, amb el número de justificant de la presentació i el resum de dades de la declaració presentades.

  NOTA. Haurà presentat la declaració parcial dels registres correctes, premi el botó "Tornar a declaració" per comprovar els registres que no han estat presentats per ser erronis i que queden pendents de presentar.

  Rebut presentació parcial dels registres correctes

  En prémer "Tornar a declaració", s'informa que queden registres pendents de presentar per ser erronis, premi "OK".

  Advertència sobre els registos que no han quedat presentats

  A la finestra del formulari, trobarà marcada la casella "Declaració complementària per inclusió de dades" i complimentada la casella "Número identificatiu de la declaració anterior" amb el número de justificant de la declaració que acaba de presentar.Li recomanem que guardi la declaració.

  Verifiqui els errors prement "Validar", perquè una vegada corregits els pugui presentar mitjançant declaració complementària.

  Enllaços d'interès:

  187 d'informatives 2018 formulari tgvi online
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • DNI electrònic