Presentació electrònica del model 038

 • El model 038, "Declaració Informativa.Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en Registres públics" es presenta des de Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 038".

  Li facilitem l'enllaç per accedir al llistat de tràmits del model 038 a la Seu:

  Presentació electrònica telemàtica model 038 fitxer
 • Model 038.Declaració informativa.Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en Registres públics.
 • Polsi "Presentació el 2018".

  Enllaç presentació 038 2018

  La presentació telemàtica del model 038 requereix identificar-se amb certificat electrònic o Cl@ve PIN del declarant.

  A més del mateix titular de la declaració, també pot presentar-la un tercer que actuï en nom seu, ja sigui un col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit.

  Per realitzar la presentació electrònica, és necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre del model.El límit per a aquesta presentació és de 40.000 registres.Les presentacions amb un volum major de registres es presenten a través de l'enllaç específic per a grans volums.

  Faci clic en el següent enllaç per consultar el disseny de registre del model 038:

  Presentació electrònica telemàtica model 038 fitxer
 • 038 - Ordre HAC/66/2002, de 15 de gener (actualitzat a 18/01/2012)    (80 KB ) 
  Relación de operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos.Declaración informativa en euros.
 • Després d'identificar-se, apareixerà una finestra d'"Avisos", de lectura recomanada.A la part inferior premi "Llegir declaració" per triar el fitxer que desitja carregar.Apareixerà un avís advertint que si el fitxer té més de 40.000 registres haurà de presentar la declaració des de l'enllaç per a transmissió de grans volums.

  Examinar

  avís llegir fitxer 038

  Després de carregar el fitxer, es mostrarà un resum de la declaració. Amb el botó "Ver Fitxer" podrà comprovar el disseny de registre del fitxer carregat.

  038 carregat veure fitxer

  Fitxer 038

  Si no existeixen errors, premi el botó "Firmar i Enviar" per iniciar la presentació.

  Firmar i enviar 038

  A la següent finestra, marqui la casella "Així que" per confirmar la presentació de la declaració.En el cuadro de texto se mostrará codificado el contenido de la declaración.Finalment premi "Firmar i Enviar" per continuar amb la presentació.

  Confirma

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir.A la primera pàgina del document es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Pot descarregar i guardar el document PDF prement el botó "Descarregar document".

  Baixa el document

  Enllaços d'interès:

  Presentació electrònica telemàtica model 038 fitxer
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • DNI electrònic