Presentació del model 038 mitjançant fitxer

 • El "Model 038.Declaració informativa.Relació d'operacions realitzades per entitats inscrites en Registres públics"Es presenta des de Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 038".També des d'"Impostos i taxes" de la secció "Tots els tràmits", "Declaracions Informatives", "Model 038."

  Cliqueu "Presentació 2020".

  Enllaç presentació 038 2018

  La presentació telemàtica del model 038 requereix identificar-se amb certificat electrònic o Cl@ve PIN del declarant.

  A més del mateix titular de la declaració, també pot presentar-la un tercer que actuï en nom seu, ja sigui un col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit.

  Per realitzar la presentació electrònica, és necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre del model 038 vigent.

  En accedir al tràmit, indiqui el DNI o NIE del declarant si desitja identificar-se amb Cl@ve PIN o premi directament en l'enllaç "Accedeixi amb certificat o DNI electrònic" per seleccionar la firma digital.

  identificació cl@ve o certificat

  En accedir a la presentació, vindrà seleccionat per defecte el model 038, esculli l'exercici 2020 i només serà necessari que indiqui el NIF del declarant i seleccionar en el desplegable el període de la declaració.Per enviar un arxiu premi "Llegir Fichero" i, a continuació, "Examinar..."per seleccionar l'arxiu.Des de l'opció "Recuperar" pot tornar a carregar l'últim fitxer validat per l'aplicació per a aquest model, exercici i NIF.Si opta per validar un nou fitxer mitjançant l'opció "Llegir fitxer" qualsevol enviament anterior per a la combinació seleccionada de Modelo + Exercici + Període + NIF Declarante es perdrà, ja que, només es recupera l'última validació.

  llegir fitxer model 030 2020

  S'informarà del nom o raó social del declarant, NIF i model/exercici;faci clic en "Validar" per iniciar la validació del fitxer.

  validar fitxer model 038

  Una vegada finalitzada la transmissió i validació del fitxer, es mostrarà un resum del resultat;tingui en compte que la validació no implica la presentació de la declaració.Si el fitxer és totalment correcte podrà procedir a la presentació de la declaració completa.Polsi "Presentar registres correctes", marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Obtindrà el corresponent rebut de presentació en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir, en el que es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).Pot descarregar i guardar el document PDF prement el botó "Descarregar document".

  En el cas que es trobin registres erronis s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis.

  A partir d'aquell moment el presentador disposarà de tres opcions:

  Resultat de la validació

  Presentar registres correctes

  Faci clic al botó "Presentar registres correctes", a la següent finestra marqui la casella "Així que" i premi "Firmar i Enviar".

  Presentar la declaració amb els registres correctes

  Obtindrà el corresponent rebut de presentació en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir, en el que es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).A més, disposarà com a dada addicional d'un camp en el qual s'informa del nombre total de registres presentats correctes i els registres erronis.Pot descarregar i guardar el document PDF al seu equip.

  Informació dels registres presentats

  Si algun/vosaltres registres no han estat presentats per ser erronis;una vegada reparats els errors, haurà de procedir a la presentació de la corresponent declaració complementària de la resta de registres.

  Descarregar registres erronis

  Es descarregarà un fitxer amb el format del disseny de registre en vigor amb el total de registres erronis.

  Faci clic en "Descarregar registres erronis" per obrir o guardar el fitxer al seu equip.

  Descarregar registres erronis, guardar

  El fitxer descarregat inclourà, en el registre tipus 1, un número identificatiu com a declaració complementària i el número de justificant de la declaració original validada.

  Descarregar missatges d'error

  Des d'aquest botó podrà recuperar un fitxer amb el detall dels errors;es tracta d'un fitxer de text que conté un detall de l'error per cada registre tipus 2 (Perceptors) incorrecte.

  Faci clic en "Descarregar missatges d'error" i podrà obrir o guardar el fitxer al seu equip.

  Missatges d'error

  El fitxer mostrarà el registre de cada detall erroni de tipus 2, amb el número de línia del fitxer original i, al final de cada línia, descripció de l'error que presenta el registre (es compon d'un codi i un error).

  Si el fitxer tingués més d'1 milió d'errors/registres el fitxer estarà comprimit en format ZIP.

  Enllaços d'interès:

  Presentació electrònica telemàtica model 038 fitxer
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • DNI electrònic
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda