Consultes i modificacions de declaracions. Empreses i professionals

 • Per consultar o modificar una declaració informativa ja presentada pot utilitzar l'opció "Consultes, modificacions i baixes de declaracions", disponible en la relació de tràmits per a cada model de declaració informativa en la Seu Electrònica.

  En el cas d'accedir com declarant, seleccioni l'opció "Empreses i professionals". Per a això haurà d'identificar-se amb certificat electrònic o amb Cl@ve PIN.

  Consulta i modificació Empreses i professionals

  Seleccioni el tipus d'accés

  Després d'identificar-se amb certificat electrònic o Cl@ve PIN, indiqui l'exercici "2018" en el camp "Exercici" i faci clic en "Accedir".

  Escollir exercici

  Accedirà a un resum de tots els expedients de declaracions informatives agrupats en funció de la seva situació.

  Li avancem que únicament podrà modificar expedients que estiguin en situació “Correcte” o “Amb anomalies” En els expedients en tramitació o en revisió, només podrà consultar la història de l'expedient i les anomalies detectades després de la revisió inicial de l'expedient.

  Expedients amb anomalies i correctes

  A continuació, faci clic sobre el número de la columna “Justificant” que correspongui amb l'expedient que vol consultar o corregir.

  Llista d'expedients

  En funció del estat de tramitació de la declaració i del model apareixeran diferents opcions en el menú "Serveis Disponibles": Consulta detallada d'anomalies, Modificar registres de detall, Modificar fulla resumBaixa registre de detall, Alta registre de detall i Baixa per substitució. Concretament, els models de declaracions informatives de Renda deixen de tenir disponible per a l'exercici 2018 les opcions "Modificar fulla resum" i "Alta de registre de detalls" ja que amb el nou sistema totes les declaracions es presentaran com correctes i no cal l'ajust dels totals entre el registre Tipus 1 i els registres de detall.

  Consulta detallada d'anomalies

  Com novetat per a les declaracions de 2018, en comptes de generar-se un fitxer PDF amb les anomalies de la declaració, el resultat dels registres amb anomalies es mostrarà en pantalla. Podrà realitzar la cerca per número de registre, per NIF o per declarats no identificats.

  Consulta detallada d'anomalies

  cerca d'anomalies

  cerca de registres amb anomalies

  Modificar registres de detall

  Permet modificar els registres de tipus 2 que es considerin oportuns. Després de corregir els registres i, una vegada que els canvis s'hagin consolidat, també s'actualitzarà el full resum, per la qual cosa no caldrà modificar-lo. En cada presentació podrà modificar un màxim de 500 registres.

  Modificar registre de detall

  1. Presentació i continuar amb la modificació

  Pot cercar el registre que vol modificar per nombre de detall, NIF o declarats sense identificar. També pot seleccionar el registre que vol modificar prement sobre el nombre de detall del llista de registres que es mostren.

  localitzar registre de detall

  Si hi ha dades errònies, el camp sortirà de color groc. Una vegada modificats, els camps passaran a color taronja; premi "Acceptar" per gravar els canvis.

  Dada errònia modificar

  canviar registre de detall i acceptar

  En l'últim pas se sol·licita la confirmació del enviament per la qual cosa cal marcar la casella "Conforme" i prémer "Signar i Enviar" per obtenir el rebut de presentació de la modificació, amb el corresponent Codi Assegurança de Verificació.

  Conforme presentació registres de detall modificats

  confirmació registres modificats

  Modificar fulla resum

  Permet modificar dades de la fulla resum, però únicament en els models de declaracions informatives que no són de Renda ja que amb el nou sistema de presentacions i baixes no cal l'ajust dels totals entre el registre Tipus 1 i els registres de detall.

  Modificar Fulla Resum

  En els casos en què sí estigui disponible, accedirà a les dades de la fulla resum i podrà modificar les dades que consideri oportuns. Si existeixen dades errònies els camps apareixeran en groc, en el marge dret trobarà enllaços d'ajuda amb informació sobre els càlculs de la seva declaració i els errors H.R. Una vegada corregits, els camps modificats es mostraran en color taronja.

  Continuar modificar fulla resum

  Errors en la fulla resum

  Errors modificats

  Revisi les dades modificades abans de confirmar la presentació i faci clic a “Continua”.

  Resum declaració fulla resum

  Continuï amb la presentació de la modificació fins que li surti el número de registre que hi està associat.

  Signar i Enviar modificació fulla resum

  Pot imprimir el full resultant com a justificant de la correcció des de l'enllaç “Visualitza-ho en format imprimible”.

  Baixa registre de detall

  Permet eliminar registres que s'hagin inclòs en la declaració. Aquestes modificacions actualitzen automàticament el full resum de la declaració, per la qual cosa no hi haurà de fer canvis. Premi "Continuar".

  Baixa registre de detall

  Continuar baixa registre de detall

  El procediment de cerca de registre és similar al de la resta de serveis. Una vegada localitzats només haurà de seleccionar-los i fer clic a "Continua”.

  Localitzar error per donar de baixa

  Premi Continuar

  Continuï amb la presentació i premi "Signar i enviar", al final obtindrà un justificant en PDF des de l'enllaç "Veure format imprimible".

  Per confirmar la baixa premi Continuar

  Signar i enviar baixa de registre

  Alta registre de detall

  Permet donar d'alta un nou registre sempre que no existeixin errors en el registre de tipus 1. No és possible donar d'alta registres amb errors; en aquest cas, es mostrarien els camps de color groc. L'alta de registres de tipus 2 nous actualitza automàticament el full resum de la declaració, per la qual cosa no hi haurà de fer canvis. El recordem que aquesta opció estarà disponible únicament per als models de declaracions informatius no relacionats amb Renda.

  Alta registre detall

  Continuar alta registre de detall

  Introdueixi les dades del registre de tipus 2 que vulgui incloure en cadascun dels camps. Sortiran de color taronja tots els camps en els quals s'inclogui informació. Faci clic a “Continua”. A la pestanya 3 “Confirma presentació” revisi que les dades que presentarà són correctes. Torni a fer clic al botó “Continua”.

  Emplenar alta de registre de detall

  Continuar confirmació dades d'alta

  Confirmació presentació alta registre de detall

  A continuació enllaçarà amb el registre telemàtic per presentar la modificació amb l'alta del registre. Faci clic a “Signa i envia”.

  Signar i Enviar Alta registre detall

  Tingui en compte que després de la modificació d'un o més registres de detall cal esperar perquè els canvis es facin efectius. El procés de consolidació de modificació de detalls s'executa cada cert temps; per tant, si les opcions “Modifica registres de detall”, “Modifica full resum” o “Baixa registre de detall” no estan disponibles és perquè encara no s'ha consolidat el canvi.

  Baixa per substitució

  Per a les declaracions del exercici 2018 s'ofereix un nou servei de baixa de declaracions per substitució, que són el pas previ necessari per a la presentació de declaracions substitutives mitjançant TGVI en línia. D'aquesta manera es donaran de baixa de manera immediata tots els registres d'una declaració que serà substituïda després per una nova declaració substitutiva del mateix exercici.

  Opció baixa per substitució

  explicació del servei de baixa

  Comprovi les dades i premi "Signar i Enviar". Al igual que a la resta de presentacions, marqui la casella "Conforme" i premi novament "Signar i Enviar".

  confirmar baixa

  Com confirmacion de la baixa, s'ofereix un avís i el Codi Assegurança de Verificació (CSV) associat al tràmit.

  rebut de presentació de la baixa

  Enllaços d'interès:

  Consultas modificaciones declaraciones informativas empresas profesionales registros alta baja resumen
 • Informació sobre signatura digital (certificat o DNIe) i sistema Cl@ve PIN