Consulta i modificació de declaracions informatives.Col·laboradors.Exercicis anteriors al 2019

 • Per consultar, modificar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada per a l’exercici 2018 o anys anteriors, ha d’utilitzar l’enllaç “Consultes i baixes de declaracions.Exercicis anteriors al 2019” de la pàgina de tràmits de cada model de la Seu Electrònica.Després, utilitzi l’opció disponible per a col·laboradors, sempre que pugui actuar com a col·laborador social i hi accedeixi amb signatura digital (certificat electrònic o DNI electrònic).

  Consulta i modificació Apoderados

  Enllaç col·laboradors

  Identificació amb certificat electrònic

  Indiqui l'exercici fiscal de la declaració presentada i premi "Accedir".

  Triar exercici

  Indiqui el NIF o NIE del col·laborador per obtenir la llista d'expedients o bé indiqui el NIF del declarant per a accedir als expedients del titular.A continuació premi "Accedir".

  Indiqui NIF i premi

  Si accedeix amb el NIF del col·laborador, accedirà a un resum de tots els expedients de declaracions informatives que pot consultar i modificar.

  Li avancem que únicament podrà modificar expedients que es trobin en situació "Correcte" o "Amb anomalies".En los expedientes en tramitación o en revisión sólo podrá consultar la historia del expediente y las anomalías detectadas tras la revisión inicial del expediente.

  Expedients amb anomalies i correctes

  A continuació, faci clic sobre el número de la columna "Justificant" que correspongui amb l'expedient que vulgui consultar o corregir.

  Listado de expedientes

  En funció de l'estat de tramitació de la declaració i del model apareixeran diferents opcions al menú "Serveis Disponibles":Consulta detallada d'anomalies, Modificar registres de detall, Modificar full resumBaixa registre de detall, Alta registre de detall y Baixa per substitució.Concretament, els models de declaracions informatives de Renda deixen de tenir disponible per a l'exercici 2018 les opcions "Modificar full resum" i "Alta de registre de detalls" ja que amb el nou sistema totes les declaracions es presentaran com a correctes i no és necessari l'ajustament dels totals entre el registre Tipus 1 i els registres de detall.

  Consulta detallada d'anomalies

  Com a novetat per a les declaracions de 2018, en lloc de generar-se un fitxer PDF amb les anomalies de la declaració, el resultat dels registres amb anomalies es mostrarà en pantalla.Podrà realitzar la recerca per número de registre, per NIF o per declarats no identificats.

  Consulta detallada d'anomalies

  recerca d'anomalies

  recerca de registres amb anomalies

  Modificar registres de detall

  Permet modificar els registres de tipus 2 que es considerin oportuns.Tras corregir los registros y, una vez que los cambios se hayan consolidado, también se actualizará la hoja resumen por lo que no será necesario modificarla.En cada presentación podrá modificar un máximo de 500 registros.

  Modificar registre de detall

  1.Presentació i continuar amb la modificació

  Pot buscar el registre que desitja modificar per número de detall, NIF o declarats sense identificar.També pot seleccionar el registre que vol modificar prement sobre el número de detall del llistat de registres que es mostren.

  localitzar registre de detall

  Si existen datos erróneos, el campo aparecerá en amarillo.Una vegada modificats, els camps passaran a color taronja;premi "Acceptar" per gravar els canvis.

  Dada errònia modificar

  canviar registre de detall i acceptar

  En l'últim pas se sol·licita la confirmació de l'enviament pel que és necessari marcar la casella "Així que" i prémer "Firmar i Enviar" per obtenir el rebut de presentació de la modificació, amb el corresponent Codi Segur de Verificació.

  Així que presentació registres de detall modificats

  confirmació registres modificats

  Modificar full resum

  Permet modificar dades del full resum, però únicament en els models de declaracions informatives que no són de Renda ja que amb el nou sistema de presentacions i baixes no és necessari l'ajustament dels totals entre el registre Tipus 1 i els registres de detall.

  Modificar Full Resum

  En els casos en els quals sí que estigui disponible, accedirà a les dades del full resum i podrà modificar les dades que consideri oportunes.Si existeixen dades errònies els camps apareixeran en groc, en el marge dret trobarà enllaços d'ajuda amb informació sobre els càlculs de la seva declaració i els errors H.R. Una vegada corregits, els camps modificats es mostraran en color taronja.

  Continuar modificar full resum

  Errors al full resum

  Errors modificats

  Revisi les dades modificades abans de confirmar la presentació i faci clic en "Continuar".

  Resum declaració full resum

  Continúe con la presentación de la modificación hasta que le aparezca el número de registro asociado a la misma.

  Firmar i Enviar modificació full resum

  Pot imprimir el full resultant com a justificant de la correcció des de l'enllaç "Ver en format imprimible".

  Baixa registre de detall

  Permet eliminar registres que s'hagin inclòs en la declaració.Estas modificaciones actualizan automáticamente la hoja resumen de la declaración por lo que no tendrá que hacer cambios en ella.Premi "Continuar".

  Baixa registre de detall

  Continuar baixa registre de detall

  El procedimiento de búsqueda de registros es similar al del resto de servicios.Una vegada localitzats només haurà de seleccionar-los i fer clic en "Continuar".

  Localitzar error per donar de baixa

  Premi Continuar

  Continuï amb la presentació i premi "Firmar i enviar", al final obtindrà un justificant en PDF des de l'enllaç "Ver format imprimible".

  Per confirmar la baixa premi Continuar

  Firmar i enviar baixa de registre

  Alta registre de detall

  Permet donar d'alta un nou registre sempre que no hi hagi errors en el registre de tipus 1.No és possible donar d'alta registres amb errors;en este caso, se mostrarían los campos coloreados en amarillo.El alta de registros de tipo 2 nuevos actualiza automáticamente la hoja resumen de la declaración por lo que no tendrá que hacer cambios en ella.Li recordem que aquesta opció estarà disponible únicament per als models de declaracions informatius no relacionats amb Renda.

  Alta registre detalli

  Continuar alta registre de detall

  Introduzca los datos del registro de tipo 2 que quiera incluir en cada uno de los campos.Se mostrarán en color naranja todos aquellos campos en los que incluya información.Faci clic en "Continuar".A la pestanya 3 "Confirmar presentació" revisi que les dades que presentarà són correctes.Torni a prémer el botó "Continuar".

  Emplenar alta de registre de detall

  Continuar confirmació dades d'alta

  Confirmació presentació alta registre de detall

  A continuación enlazará con el registro telemático para presentar la modificación con el alta del registro.Faci clic en "Firmar i Enviar".

  Firmar i Enviar Alta registre detall

  Tenga en cuenta que tras la modificación de uno o más registros de detalle es necesario esperar para que los cambios se hagan efectivos.El procés de consolidació de modificació de detalls s'executa cada cert temps;per tant, si les opcions "Modificar registres de detall, Modificar full resum" o "Baja registre de detall" no estan disponibles és perquè encara no s'ha consolidat el canvi.

  Baixa per substitució

  Per a les declaracions de l'exercici 2018 s'ofereix un nou servei de baixa de declaracions per substitució, que són el pas previ necessari per a la presentació de declaracions substitutives mitjançant TGVI online.D'aquesta forma es donaran de baixa de forma immediata tots els registres d'una declaració que serà substituïda després per una nova declaració substitutiva del mateix exercici.

  Opció baixa per substitució

  explicació del servei de baixa

  Comprovi les dades i premi "Firmar i Enviar".Igual com en la resta de presentacions, marqui la casella "Així que" i premi de nou "Firmar i Enviar".

  confirmar baixa

  Com confirmacion de la baixa, s'ofereix un avís i el Codi Segur de Verificació (CSV) associat al tràmit.

  rebut de presentació de la baixa

  Enllaços d'interès:

  Consultes modificacions declaracions informatives alta baixa full resum col·laboradors
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Ajuda tècnica DNI electrònic DNIe
  Ajuda tècnica - DNI electrònic (DNIe)
 • colaborador,colaboración,terceros
  Col·laboració socialInformació continguda a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda