Presentació en paper mitjançant formulari del model 131 (predeclaració)

 • Per presentar en paper el model 131 la AEAT facilita un formulari que s'emplena en línia.

  Per visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprovi el zoom i mida de lletra establerta al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anterior).

  • En Internet Explorer, accedeixi a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada premi la tecla F10), "Mida de text" i seleccioni "Mitjà", en "Zoom" seleccioni 100%.També pot seleccionar el zoom des de la icona de la femella.

  • En Google Chrome, accedeixi a "Configuració" (des dels tres punts verticals), "Aspecte", "Mida de la font" i seleccioni "Mediano (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" seleccioni 100%.També des d'Apropar/allunyar pot seleccionar el zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, accedeixi a la icona de tres ratlles, en "Mida" seleccioni 100% amb els signes "+" i "-", polsi "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" seleccioni una mida inferior a l'actual, si no veu correctament el formulari.

  • En Safari, accedeixi a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  Pot accedir al formulari des de Seu Electrònica, "tots els tràmits", "Impostos i taxes", "Impost sobre la Renda de les Persones FísiquesModel 131.IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva.Pagament fraccionat."o des de "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions, Model 131".

  Accedeixi a l'enllaç "Formulari del model 131 per a la seva presentació 2019 (predeclaració)".

  Presentació en paper

  presentacion presentar paper 131 predeclaracion
 • Recordi que si desitja importar dades de fitxers amb format BOE ha d'utilitzar l'opció "Formulari del model 131 per a la seva presentació (predeclaració amb fitxer)".

  Complimenti les dades identificatives i premi "Acceptar", si disposa d'un fitxer .ses guardat en una sessió anterior del mateix exercici premi "Carregar".

  Dades

  Al formulari, podrà variar les dades identificatives fent clic en el botó "Dades identificatives" situat en la part superior.

  Datos identificativos

  Faci clic en la icona al costat d'"Informació addicional" per seleccionar l'activitat i empleni les dades necessàries.Per donar d'alta una nova activitat polsi "Alta Registre".Puede navegar por los distintos registros con las flechas para avanzar o retroceder o pulsar el icono del aspa para eliminar un registro determinado.

  Actividad

  En la part superior de la pantalla es troben les fletxes per avançar o retrocedir entre pàgines.

  Navegar entre pàgines

  Una vegada emplenades les dades pot validar la declaració des del botó "Validar declaració".

  Validar

  En validar la declaració, es mostrarà la relació d'errors i avisos detectats, als que pot accedir per a la seva correcció des del botó "Anar a l'error" o "Anar a l'avís" al costat de la descripció de la fallada.Si necessita ajuda per a l'emplenament del model premi el botó "Ajuda".

  Errors

  Si no es detecta cap error en la declaració, a la descripció s'informarà que no hi ha errors.

  No hi ha errors

  L'opció "Guardar" permet guardar les dades ja emplenades encara que la declaració no s'hagi validat correctament.De este modo podrá conservar los datos y seguir cumplimentando en otro momento.En aquest cas, podrà indicar la ruta en la qual desitja ubicar el fitxer que tindrà per nom "NIF declarante-131-2019.ses".No obstante, puede cambiar el nombre del archivo por otro más fácilmente reconocible a la hora de guardarlo.

  Guardar

  Arxiu guardat

  Posteriorment, podrà recuperar l'arxiu utilitzant l'opció "Carregar", bé des de la finestra inicial de "Dades identificatives" o bé dins del formulari.Localitzi l'arxiu .ses desat prèviament.

  Carregar

  El formulari també li permet obtenir un esborrany de la declaració en format PDF des de l'opció "Esborrany" que, encara que no és vàlid per a la presentació, li pot servir com a consulta.El PDF es mostrarà amb una marca d'aigua en diagonal indicant que ens és vàlid per a la presentació.

  Borrador

  El botó "Mostrar informació" permet activar o desactivar la informació sobre els avisos i errors, així com, els apartats de la declaració.

  Mostrar información

  Si el tipus de declaració seleccionada és "A ingressar" podrà incloure, de forma optativa, el compte bancari en el qual desitja que s'efectuï el càrrec.

  Ingressar

  Finalment, si la declaració no conté errors, premi el botó "Generar predeclaració" per generar el document PDF amb el contingut de la declaració.Podrà guardar el document, imprimir-lo i presentar-lo en paper.

  Generar predeclaración

  Avisos

  Predeclaració presentació en paper

  Recordi que per a dubtes en matèria tributària ha de contactar amb el 901 33 55 33 / 91 554 87 70 d'Informació Tributària Bàsica o pot consultar personalment en la seva Administració o Delegació.

  presentacion presentar paper 131 predeclaracion PDF
 • Model 131.Pagament fraccionat.Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.