Presentació en paper amb fitxer del model 131 (predeclaració)

 • Pot presentar en paper el model 131 important el fitxer de la declaració a transmetre, amb les dades ajustades al disseny de registre. El disseny de registre està publicat en la pàgina web en "Ajuda" situat a la cantonada superior dreta, "Dissenys de RegistreModels del 100 al 199, "131 - Exercicis 2019 i següents"

  presentacion presentar paper predeclaracion 131 fitxer
 • Pot accedir al formulari des de Seu Electrònica, "tots els tràmits", "Impostos i taxes", "Impost sobre la Renda de les Persones FísiquesModel 131.IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva.Pagament fraccionat."o des de "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions, Model 131".

  Accedeixi a l'enllaç "Formulari del model 131 per a la seva presentació 2019 (predeclaració amb fitxer)".

  Presentació predeclaració amb fitxer

  Presentacion presentar paper fitxer 131 predeclaracion
 • A la següent pàgina premi el botó "Llegir declaració" i localitzi el fitxer amb les dades de la declaració.

  Llegir declaracióArchivo

  A continuació es mostrarà el formulari amb les dades de la declaració.

  Dades

  A la part inferior es troben les opcions disponibles.Al botó "Ver fitxer" podrà visualitzar el fitxer carregat.

  Ver ficheroCodi del fitxer

  Revisi les dades i, si són correctes, faci clic en "Generar predeclaració" i es generarà el document PDF amb el contingut de la declaració.Podrà guardar el document, imprimir-lo i presentar-lo en paper.

  Generar predeclaración

  Avisos

  Predeclaració per a presentació en paper

  Recordi que per a dubtes en matèria tributària ha de contactar amb el 901 33 55 33 /91 554 87 70 d'Informació Tributària Bàsica o consultar personalment en la seva Administració o Delegació.

  Presentacion presentar paper fitxer predeclaracion 131
 • Model 131.Pagament fraccionat.Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.
 • 131 - Exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 Document PDF  (29,8 kB) 

  Pagament fraccionat.Empresaris i professionals en estimació objectiva.Declaració – Liquidació.