Presentació en paper amb fitxer del model 131 (predeclaració)

 • Pot presentar en paper el model 131 important el fitxer de la declaració a transmetre, amb les dades ajustats al disseny de registre. El disseny de registre està publicat a la pàgina web en "Ajuda", "Dissenys de registre", "Models del 100 al 199", "Model 131". En el següent enllaç pot consultar l'últim disseny de registre publicat del model.

  presentacion presentar papel predeclaracion 131
 • 131 - Exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018 Document PDF  (29,8 kB) 

  Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.

 • Pot accedir al formulari des de Seu Electrònica, "Tots els tràmits", "Impostos i taxes", "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques", "Model 131. IRPF Empresaris i professionals en Estimació Objectiva. Pagament fraccionat." o des de "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 131".

  Accedeixi al enllaç "Formulari del model 131 per a la seva presentació 2018 (predeclaració amb fitxer)".

  Presentació predeclaració amb fitxer

  Li facilitem l'enllaç a la relació completa de tràmits del model 131:

  Presentacion presentar papel fichero 131 predeclaracion
 • Model 131. Pagament fraccionat. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Declaració – Liquidació.
 • En la següent pàgina premi el botó "Llegir declaració" i localitzi el fitxer amb les dades de la declaració.

  Llegir declaracióArxiu

  A continuació es mostrarà el formulari amb les dades de la declaració.

  Dades

  A la part inferior es troben les opcions disponibles. En el botó "Veure fitxer" podrà visualitzar el fitxer carregat.

  Vegeu el fitxerCodi del fitxer

  Revisi les dades i, si són correctes, faci clic en "Generar predeclaració" i es generarà el document PDF amb el contingut de la declaració. Podrà guardar el document, imprimir-ho i presentar-ho en paper.

  Generar predeclaració

  Avisos

  Predeclaració per a presentació en paper

  Recordi que per a dubtes en matèria tributària ha de contactar amb el 901 33 55 33/91 554 87 70 d'Informació Tributària Bàsica o consultar personalment en la seva Administració o Delegació.

  Presentacion presentar papel fichero predeclaracion 131